I dag står vildsvinehegnet færdigt: Sådan fik Danmark sit grænsehegn

Mandag står vildsvinehegnet færdigt, men turen for Danmarks nye grænseværn har været turbulent.

Når det sidste hegnsfag bliver monteret i vildsvinehegnet i dag, bliver det afslutningen på ti måneders opsætning af hegn og flere års politisk tovtrækkeri. Vildsvinehegnet er sat op for at forhindre, at afrikansk svinepest kommer til Danmark, og derfor er der nu placeret 27.200 stolper og 70 kilometer hegn langs den dansk-tyske grænse.

2014:
Tilbage i 2014 blev der for første gang konstateret svinepest indenfor EU's grænser fra grænselandene mod øst. Over de næste fire år var der tilfælde af vildsvin smittet med den dødelige sygdom i ni EU-lande fra øst mod vest, hvor man senest i september 2018 fandt fem vildsvin døde af sygdommen i Belgien.

Marts 2018:
Regeringen og Dansk Folkeparti bliver enige om vildsvinehegnet, der skal holde vildsvin og dermed også den frygtede afrikanske svinepest ude af landet. Et udbrud af sygdommen i Danmark vil koste den danske svineeksport en værdi af 11 milliarder årligt.

April 2018:
Diskussionen om hegnets effekt bliver skærpet, da en landmand filmer en flok vildsvin svømme ubesværet over en tysk sø 18 kilometer fra Kegnæs ved Sønderborg.

Juni 2018:
Loven om opførsel af vildsvinehegnet vedtages 4. juni i Folketinget med støtte fra regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Juli 2018:
Naturstyrelsen vil supplere hegnet langs grænsen med flydespærringer i Flensborg Fjord.

August 2018:
Miljøstyrelsen tillader vildsvinehegnet langs grænsen til Tyskland efter at have modtaget og behandlet 29 høringssvar. Samtidig begynder staten at ekspropriere jord langs grænsen.

September 2018:
- 15 organisationer fra Danmark og Tyskland klager over opførelsen af vildsvinehegnet til EU-Kommissionen.
- EU-kommissionen er også skeptisk over for hegnet, fordi det er ineffektivt og vil skade andre dyr.
Borgere demonstrerer søndag den 30. september mod vildsvinehegnet ved grænsen.

December 2018:
Virksomheden SER Hegn i Fredericia vinder udbuddet om at levere og opsætte vildsvinehegnet. Ordren betyder, at virksomheden sætter gang i et af Danmarks hurtigste erhvervsbyggerier for at kunne levere hegnet til tiden.

Nytår 2018:
Naturstyrelsen kommer til at ekspropriere ca. 80-100 grundejeres jord, hvor hegnet skal opføres.

April 2019:
Det tyske parti CDU opfordrer byrådet i Flensborg til at protestere over for vildsvinehegnet til det tyske udenrigsministerium.

Maj 2019:
De tyske ungdomspartier SSW Ungdom og Die jungen Spitzen arrangerer en vollyball-kamp på tværs af det nye hegn i protest mod opførelsen.

September 2019:
Byrådet i Flensborg inviterer statsminister Mette Frederiksen til Flensborg for at diskutere linjeføringen af hegnet igennem Kollund Skov.

2. december 2019:
Vildsvinehegnet står færdigt.