I mange årtier var den "uddød" i Danmark - nu stiger antallet for hvert år

I 2000 registrerede man det første ynglende tranepar i Syd- og Sønderjylland. Nu er der mellem 55 og 60. Der er flere årsager til den pludselige stigning.

I mange år har det været et særsyn at opleve ynglende traner i det danske landskab.

Den store fugleart blev i løbet af 1800-tallet jaget ud af landet. 

Nu er tranen dog i løbet af de seneste årtier langsomt vendt tilbage til Danmark, hvor særligt Sønderjylland er blevet et yndet tilholds- og ynglested.

Tranen

Ifølge Sten Nielsen, der er artskoordinator for tranen hos Dansk Ornitologisk Forening, er der særligt en grund til, at tranen forsvandt fra Danmark for mere end 150 år siden.

- Det har nok hængt sammen med, at jagtgeværet blev almindeligt efter krigen i 1864. I årene efter blev alle store fugle i Danmark stort set udryddet. Der var fri jagt på alt, fortæller han.

Mellem 55 og 60 par

I en lang årrække var der ikke mange beretninger om traner i det danske land, indtil man i 1951 registrerede et ynglepar i Nordjylland.

I løbet af 90'erne kom der flere traner til landet for at yngle, og i år 2000 var der ifølge Dansk Ornitologisk Forenings oplysninger mellem 15 og 20 par. Her i blandt var det første par i Syd- og Sønderjylland, som havde slået sig ned ved Skærsø syd for Egtved.

Tranen er begyndt at blive mere udbredt i Danmark som ynglefugl - også i Syd- og Sønderjylland.
Hvis man skal opleve en trane i den sønderjyske natur, så er der gode muligheder her i september. Her samles mange traner, inden de flyver sydpå for vinteren i oktober.
Foto: Jan Skriver/Dansk Ornitologisk Forening

Ved den seneste registrering sidste år skønnede man, at der var cirka 11 ynglepar i Kongens Mose syd for Løgumkloster. I Hønning Mose - der også ligger i Tønder Kommune - er der mellem fem og otte tranepar. I hele landsdelen er der i alt mellem 55 og 60 par.

Kongens Mose er den enkeltlokation i Danmark i forhold til sit areal, der har flest ynglefugle. Nogle steder er der kun 200 meter mellem nogle af traneredderne.

De unge fugle ekspanderer

Men hvorfor er tranen pludselig vendt tilbage til Danmark? Det har Sten Nielsen to bud på.

Det ene relaterer sig til den generelle tranebestand i hele Europa.

- De danske og særligt de sønderjyske fugle er overskud fra Tyskland. Bestanden buldrer nemlig frem i Tyskland, Sverige, Polen og de baltiske lande, fortæller han.

De gode yngleområder i Tyskland bliver derfor fyldt op, og derfor bliver særligt de unge tranepar presset op til Danmark. 

Vænnet sig til traktorer

Den anden grund til stigningen er, at tranen også har fået bedre forhold i Danmark, end den havde for 150 år siden.

- Der er færre mennesker, der går på markerne i forhold til for 100 år siden. Samtidig har tranerne vænnet sig til, at en bil eller en traktor, der kører forbi, ikke er farlig, siger Sten NIelsen.

Hvad laver en tranekoordinator?

Generelt set kommer der flere og flere traner til Danmark. Det gælder også for de fugle, der i ynglesæsonen opholder sig længere nordpå.

Her er Randbøl Hede, Ribemarsken og førnævnte Kongens Mose særligt populære tilholdssteder i løbet af sommeren og efteråret, inden fuglene trækker sydpå i løbet af oktober.

Ifølge artskoordinatoren er tranen dog ikke blevet en almindelig fugl i Danmark. Den er bare ikke meget sjælden længere.

- Fuglen er i fremgang. Fra mit hus hører jeg nu traner dagligt i ynglesæsonen, det havde jeg ikke forestillet mig for 20 år siden, så det er en fornøjelse, siger Sten Nielsen, der bor mellem Billund og Egtved.