Køreklar i Korskro: Nu sættes trafikplaner i gear

Der bliver nu sat skub i flere af projekterne i den brede politiske aftale 'Infrastrukturplan 2035'. Blandt andet skal en forundersøgelse i gang omkring motorvejsudvidelser i Trekantsområdet, landevejsudvidelse på rute 11 mellem Korskro og Varde og så skal en mulig kommende Alssundbro i undersøgelsesfase.

I juni måned blev en stor del af Folketingets partier enige om en aftale, der skal skyde 105 milliarder kroner ind i landets infrastruktur. Pengene skal bruges på flere forskellige projekter -  blandt andet her i Syd - og Sønderjylland. 

Nogle af de projekter er nu klar til at blive ført ud i livet, mens andre projekter tager sin lidt mere spæde begyndelse.

Blandt de projekter, hvor startskuddet kan spottes i horisonten er udvidelsen af rute 11 mellem motorvejsafkørsel Korskro ved Esbjerg og Esbjergvej i Varde Kommune. En vej, hvor der, ifølge Vejdirektoratet, kører omkring 9000 biler i døgnet - og flere i feriesæsonerne, hvor vejen, der forbinder Sæd i syd med Aalborg i nord, bliver flittigt brugt af turisterne.

414 millioner kroner er afsat til, i første omgang, nogle forundersøgelser og siden etableringen af en såkaldt '2+1'-vej med cykelstier. Den første del af projektet, en miljøkonsekvensvurdering af området, sættes i gang i foråret 2022 og afsluttes ved indgangen til 2024.

Kig på motorvejsudvidelser

Bilister der tit færdes på E45-motorvejen omkring Vejle og Kolding kan nok godt skrive under på, at det kan være et vaskeægte 'trekantsdrama' at bevæge sig ud i myldretidstrafikken i det område. Tit og ofte også meget tidskrævende. Derfor går forundersøgelser også i gang i den kommende tid der har til hensigt, at udvide motorvejen uden om Kolding, der i dag mestendels består af to spor i hver retning fra afkørsel Kolding S til afkørsel Kolding Ø. 

Tilbage i 2011 blev der lavet forundersøgelser af området, men de undersøgelser skal fornyes inden man kan komme videre med det projekt, skriver 

Lidt længere nordpå i Vejle har man samme problemer - ikke mindst med trafikken over Vejle Fjord. Derfor skal man også til at kigge på en udvidelse af Vejlefjordbroen. I pressemeddelelsen fra forligspartierne står der:

- Trafikken på E45 over Vejlefjordbroen har været støt stigende de senere år, og der er behov for at undersøge mulighederne for at udvide broen. Broens begrænsede kapacitet kan danne flaskehalse på motorvejsnettet og gøre trafikafviklingen meget sårbar over for uheld.

Der afsættes i første omgang 15 millioner kroner til en forundersøgelse af mulighederne for en udvidelse af de trafikerede bro med den flotte udsigt.

FAKTA: De syv pejlemærker omkring Infrastrukturplan 2035

En bro mellem Als og Fyn - og sikkerhed i Vojens

I dag sejler færgen mellem Fynshav på Als og Bøjden på Sydfyn, men står det til forligspartierne bag 'Infrastrukturplan 2035' skal der ses på mulighederne for at etablere en fast forbindelse, der skal aflaste den eksisterende trafik ved Lillebælt.

Der er afsat 20 millioner kroner til en forundersøgelse - en forundersøgelse der udover at beskrive og analysere forholdene på begge sider. Derudover skal der undersøges hvilke eksisterende veje på den fynske side, der skal opgraderes ved en eventuel ny bro mellem Fynshav og Bøjden.

Uanset hvad, så vækker det glæde i Foreningen Als-Fyn Broen, at der nu kommer gang i arbejdet og at der er udsigt til cykelstier i tilknytning til en eventuel ny bro.

- Jeg synes det er rigtigt fint, at man er nået til det med cykelstierne. Jeg elsker at cykle, og jeg cykler meget rundt, og hvis der kom en cykelsti på broen eller gennem tunellen vil det passe mig fortræffeligt, siger næstformand Erling Lundsgaard fra Foreningen Als-Fyn Broen.

Råd til sikkerhed

Desuden er der bevilliget 50 millioner til sikkerhedsforanstaltninger. 45 millioner skal bruges til at forebygge frontalkollisioner og eneulykker på udvalgte statsveje, herunder ved etablering rumleriller og autoværn med mere. Herudover ombygges et kryds på Ribevej/Østergade ved Vojens til en rundkørsel.

De resterende 5 millioner bruges på adfærdsregulerende tiltag, eksempelvis oplysningskampagner mod uopmærksomhed, brug af cykelhjelm og en baglygtekampagne. Heraf bruges 1 million kroner til arbejdet med at forebygge højresvingsulykker i form af en analyse af zoner med krav til lastbilers direkte udsyn, lyder det i en pressemeddelelse fra partierne bag aftalen.