TV der bevæger dig

Nu skal der regnes på prisen for dobbeltspor mellem Padborg og Tinglev

Næsten alle partier i Folketinget valgte torsdag at stemme ja til at sætte gang i beregningerne for, hvor mange millioner kroner et dobbelt jernbanespor mellem Padborg og Tinglev vil koste.

Sporarbejde på strækningen Vamdrup - Faris - Sommersted tilbage i august 2015.

Et flertal af partierne i Folketinget stemte torsdag for Venstres forslag om at sætte gang i et nyt regnestykke, der skal klarlægge, hvor mange kroner det vil koste at etablere et dobbelt jernbanespor mellem Padborg og Tinglev.

Der er jo et stykke vej fra at sætte gang i en beregning af anlægsomkostningerne og så til, at gravemaskinerne går igang med at etablere det 14-kilometer lange stykke jernbane, men der var alligevel stor tilfredshed hos forslagsstillerne.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt, at det lykkes at få et så bredt flertal bag vores beslutningsforslag i Folketinget i dag. At der bliver lavet nye beregninger på, hvad et dobbeltspor vil koste, er jo en forudsætning for, at det kan indgå reelt, når vi engang skal tage fat på infrastrukturforhandlingerne, siger Ellen Trane Nørby fra Venstre.

Grydeklart før infrastrukturforhandlinger

Ifølge det vedtagne beslutningsforslag skal regeringen senest den 1. juli "...igangsætte beregninger af anlægsomkostningerne til etablering af dobbelt jernbanespor mellem Tinglev og Padborg og efterfølgende fremlægge beregningerne.". Og det har været vigtigt for de Venstre-politikere, der står bag forslaget, at der hurtigst muligt bliver opdateret på omkostningerne ved etableringen af et dobbeltspor.

Læs også Dobbeltspor op i Folketinget igen, igen

- Vi vil jo gerne sikre os, at vi ikke kommer til at stå i en situation, hvor vi skal i gang med infrastrukturforhandlingerne, at der ligger forældede beregninger på, hvad et dobbeltspor vil koste at anlægge. Men at der i stedet kommer fokus på det, så det også er mere grydeklart, når forhandlingerne begynder. Vi ved jo godt, at der kan opstå en situation, hvor diskussionen går på, hvad det mon koster, og så ender det nogen gange med, at det kun bliver til en forundersøgelse og ikke en beslutning. Det skulle vi gerne undgå med denne vedtagelse, mener Ellen Trane Nørby.

Der var kun ét parti i Folketinget, der stemte mod beslutningsforslaget om nye beregninger på et dobbeltspor mellem Padborg og Tinglev. Det var Liberal Alliances to medlemmer på tinge, der valgte at sige nej. Så et endog meget bredt flertal står altså bag beslutningen.

Ét spor giver ventetid

Det enlige jernbanespor på 14 kilometer mellem Padborg og Tinglev  har længe været en stor flaskehals på jernbanestrækningen fra det sydlige Italien og helt op til Nordskandinavien. Det, at der kun er ét spor, betyder for eksempel, at et nordgående godstog må holde og vente på, at et sydgående tog har passeret, før det kan komme videre på ruten. Og det gælder naturligvis også den modsatte vej.

Fakta om det 14 kilometer lange jernbanespor mellem Padborg ogTinglev

  • Det eneste af Danmark’s i alt 665 km. hovedjernbanenet der er enkeltsporet.
  • En del af det Transeuropæiske Jernbanenet TEN-T’s hovedstrækning og samtidig den eneste delstrækning på den samlede korridor fra Finland til Sicilien, der er enkeltsporet. EU peger på, at TEN-T strækningen er kritisk for udviklingen af person- og godstransporten i EU.
  • Udbygning til dobbeltspor Tinglev-Padborg er vedtaget med en anlægslov fra 1993.
    (20 km dobbeltspor Vamdrup-Vojens blev åbnet i år 2015, kostede 675 mio. kr. og opnåede støtte fra EU på 75 mio. kr.)
  • Dobbeltsporet vil sikre forsyningskvaliteten for både person- og godstog. Det blev tydeliggjort i år 2012, hvor et uheld på den dengang enkeltsporede strækning mellem Vamdrup og Vojens betød, at al togtrafik på strækningen blev lukket i 17 dage.
  • Dobbeltsporet vil bidrage væsentligt til udviklingen af person- og godstransporten i Vestdanmark samt styrke den grønne omstilling i transportsektoren.

Kilde: Udviklingsråd Sønderjylland

Mest sete på tvsyd.dk