Ny trafikaftale: Syd- og Sønderjylland får ny motorvej og jernbane

En dobbeltsporet jernbane mellem Tinglev og Padborg, udvidelse af motorvejsnettet ved Kolding og dele af Hærvejsmotorvejen ved Give og Billund bliver en realitet i de kommende år ifølge en infrastrukturaftale.

Alle Folketingets partier præsenterede mandag formiddag en trafikaftale, der ifølge den sønderjyske transportminister Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet, er en langsigtet plan.

- Det er med ægte stolthed, at vi i regeringen i dag kan præsentere en langsigtet aftale, der sikrer stabilitet. Det har været min ambition, siden jeg tiltrådte som minister, siger transportministeren.

Aftalen er en infrastrukturplan frem til 2035, hvor folketinget har afsat 161 milliarder til udbygning af blandt andet motorveje og jernbaner.

Midtjysk Motorvej

Et af punkterne i aftalen handler om den Midtjyske Motorvej, den såkaldte Hærvejsmotorvej. Ifølge aftalen er der afsat 5,9 milliarder kroner til at etablere de første etaper af motorvejen langs den jyske højderyg, som igangsættes i 2026.

I det syd- og sønderjyske skal to af milliarderne gå til at anlægge en del af motorvejen fra Give til Grindstedvej vest om Billund, står der beskrevet i aftalen fra Finansministeriet.

Linjeføringer til Hærvejsmotorvej

Ifølge infrastrukturplanen skal  Hærvejsmotorvejen gå fra Give til Grindstedvej vest for Billund.

Vejdirektoratet har i forbindelse med undersøgelsen af etableringen af Hærvejsmotorvejen lavet VVM-undersøgelser. Der blev præsenteret seks linjeføringer, og de fem af dem bliver nu opgivet.

Det handler om linjeføringerne:

Øst 1 

Øst 2

Vest 2

Vest 3

samt linjeføringen øst om Vandel.

Kilde: Finansministeriet

Motorvejen er et vigtigt punkt i aftalen hos det vejlensiske folketingsmedlem Niels Flemming Hansen, Konservative.

- Vi er særligt glade for aftalen om Hærvejsmotorvejen. Der er kun én linjeføring, som præsenteres, og det gør, at borgerne ved de andre fremlagte linjeføringer får vished, siger han på dagens pressemøde. 

Udover etapen ved Billund etableres også en del af motorvejen i det midtjyske fra Viborg til Bording. Det betyder også, at den resterende del af Hærvejsmotorvejen i det syd- og sønderjyske skal forhandles yderligere i nye trafikaftaler efter 2035.

Udvidelse af E45

Motorvejsnettet fra Kolding til Aarhus N bliver udvidet. Ved Kolding er det en syv kilometer lang strækning, hvor seks spor bliver til otte spor.

Der er afsat 6,1 milliarder kroner til projektet, der ifølge infrastrukturaftalen bliver sat i gang i 2022.

Ved Kolding skal en to kilometer eksisterende støjskærm flyttes, og en kilometer eksisterende støjvold forhøjes, når projektet igangsættes.

Dobbeltsporet jernbane

Et af aftalens jernbaneprojekter ligger desuden også i det sønderjyske. Der kommer nemlig en dobbeltsporet jernbanestrækning mellem Tinglev og Padborg.

Strækningen på 14 kilometer er det eneste sted på jernbanenettet fra Finland og til det sydlige Italien, hvor der endnu ikke er dobbelt spor på jernbanenettet.

Det er på denne strækning, at der vil komme dobbeltspor.
Det er på denne strækning, at der vil komme dobbeltspor.
Foto: Transport- og boligministeriet.

Efter flere årtiers forhandlinger glæder det Henning Hyllested, Enhedslisten, at togene i de kommende år ikke bliver bremset ved den danske grænse grundet det enkelte spor, som ligger nu.

- Det er dejligt, at der endeligt kommer et dobbeltspor ved Tinglev. Det har længe været undervejs, siger han.

Ifølge infrastrukturaftalen begynder projektet i 2029 og er budgetteret med 760 millioner kroner, som blev udregnet ved en undersøgelse af projektet i 2013.   

Transportprojekter i Syd- og Sønderjylland frem til 2035

Syd- og Sønderjylland har flere store og små punkter i trafikaftalen, som mandag formiddag blev præsenteret.

Udover de tre ovenstående punkter er følgende også en del af aftalen:

  • Opgradering af Rute 11 mellem Korskroen og Varde


  • Forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn (bro eller tunnel)


  • Forundersøgelse af kapacitetsudvidelser på Vejlefjordbroen


  • Perronforlængelser, niveaufri ind- og udstigning og fornyelse af Horsens Station


  • Opgradering på Rute 11 - omfartsveje ved Abild og Skærbæk: Projektet indebærer, at der på Rute 11 anlægges en 2+1 motortrafikvej vest om Abild samt en 2+1 motortrafikvej øst om Skærbæk. Der gennemføres en VVM-undersøgelse af projektet. Projektet har en skønnet anlægsudgift på 297 mio. kr.Kilde: Finansministeriet