TV der bevæger dig

Økonom: Det bliver svært at ansætte 54 nye sygeplejersker

Som et led i Regeringens plan om at ansætte 1000 nye sygeplejersker, vil man ansætte 54 sygeplejersker i Region Syddanmark. Det bliver en udfordring, siger sundhedsøkonom.

54 nye sygeplejersker vil blive ansat i Region Syddanmark, når man ser bort fra Fyn. Der er dog ikke stor ledighed på området, så man må finde andre måder at udfylde stillingerne. Foto: Pernille Keller Sand, TV SYD

I løbet af 2020 vil yderligere 54 sygeplejersker kunne trække i kitlen på jyllandssiden af Region Syddanmark. Det gør de som et led i regeringens plan om, at der skal ansætte 1000 sygeplejersker på landsplan mellem 2020 og 2021.

Tanken med initiativet om flere sygeplejersker var blandt andet, at man ville lette det arbejdspres, som sygeplejerskerne oplever. Der kan dog være udfordringer, når man skal ansætte sygeplejerskerne, fortæller Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik på Syddansk Universitet.

- Det er stort set ikke reel arbejdsløshed blandt sygeplejersker. Så hvis der skal ekstra stillinger ind, så skal det ske ved, at man er i stand til at rekruttere flere fra sygeplejeskolerne – altså at de bliver ved, når de er færdige, siger han.

Sådan er de 54 sygeplejerskestillinger i Region Syddanmark fordelt:

Sygehus Sønderjylland, 15 nye sygeplejersker

Sygehus Lillebælt, 25 nye sygeplejersker

Sydvestjysk Sygehus, 14 nye sygeplejersker

 

Kilde: Region Syddanmark

En anden mulighed, man kunne kigge på, var at sætte sygeplejerskerne op i tid, men det kan blive en udfordring, for man har erfaring for, at sygeplejerskerne ikke selv har lyst til at gå op i tid, fortæller Kjeld Møller Pedersen.

- I Region Midtjylland forsøgte man for få år siden at give et tilbud om at gå op i tid. Ud af 800 ansatte sygeplejersker var der fem, der tog imod tilbuddet, fortæller han.

Arbejdsmiljøet spiller en rolle

Kjeld Møller Pedersen fortæller, at det kan være svært at overtale sygeplejersker, fordi de allerede oplever et stort pres på deltid, og derfor ønsker de ikke at gå op på fuldtid.

- Hvis man føler, at det er et arbejdsmiljø, hvor der arbejdes på fuldt tempo og måske lidt mere til, og det er svært at få vagterne til at passe på en måde, der passer ind i et familiemønster. Så er det en kæmpe udfordring, siger Kjeld Møller Pedersen.

Fællestillidsrepræsentant ved Sygehus Sønderjylland Janne Jensen bekræfter Kjeld Møller Pedersen i, at sygeplejerskerne på afdelingerne oplever en presset hverdag.

- Antal liggedage per patient er jo blevet skåret ned over årene fra måske syv dage til i dag, hvor det er 2,5 dage. Men de undersøgelser og de tiltag, der skal ske for den enkelte patient, er jo ikke blevet færre. Der skal stadigvæk tages blodprøver og røntgen, siger Janne Jensen.

Birgitte Vind (Soc. Dem.), der sidder i Sundheds- og Ældreudvalget, håber, at initiativet om at ansætte flere sygeplejersker vil sende et signal til nyuddannede. 

- Vi ved at rigtig mange nyuddannede sygeplejersker ret hurtigt fravælger at arbejde som sygeplejersker, så vi håber, at vi her kan sende et signal til dem om, at vi er på vej den rigtige vej nu, og at der bliver skabt bedre forhold ude på sygehusene, siger Birgitte Vind (Soc. Dem.) til TV SYD.