Ordning, hvor private vurderer sikkerheden på arbejdet, møder kritik efter dødsulykke

Kritikken af arbejdsmiljøcertificeringen, hvor virksomheder kan undgå rutinemæssige grundtilsyn fra Arbejdstilsynet, er nået til Christiansborg. SF vil have beskæftigelsesministeren til at kigge på ordningen efter TV SYDs historie onsdag.

Det bør ikke være muligt for en virksomhed at få private selskaber til at varetage opgaverne om arbejdstilsyn.

Sådan lyder det fra SF´s retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt, der kalder reglerne for slappe.

- Det er usundt, at man som virksomhed kan købe sig til privat certificering, siger hun.

I sommer mistede en 44-årig mand livet på sin arbejdsplads på Danish Crowns fabrik i Blans. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) afviser, at en arbejdsmiljøcertificering skal ses som en fribillet, men fortæller ikke, om hun vil ændre de nuværende regler.
Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) afviser, at en arbejdsmiljøcertificering skal ses som en fribillet, men fortæller ikke, om hun vil ændre de nuværende regler.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han blev klemt af en maskines 425 kilo tunge låg, der landede oven på ham. Afbryderen til maskinen var 20-25 meter væk fra maskinen.

Beskæftigelsesministeriet: - Arbejdstilsynet har besøgt Danish Crown i Blans

I et skriftligt svar til TV SYD oplyser Beskæftigelsesministeriet:

- Arbejdstilsynet har besøgt Danish Crown i Blans 18 gange over de seneste fem år. I den periode har Arbejdstilsynet afgivet 11 reaktioner om arbejdsmiljøforhold - 6 strakspåbud, 4 afgørelser uden handlepligt og 1 skriftlig vejledning. Alle reaktioner er givet i forlængelse af ulykkesundersøgelser og efterfølgende kontrolbesøg, da virksomheden som følge af certificeringen er undtaget fra grundtilsyn.

 

- Da Arbejdstilsynet august 2023 har fået oplyst, at virksomheden ikke længere er certificeret, har Arbejdstilsynet den 7. september 2023 været på grundtilsyn. Efter besøget er det Arbejdstilsynets vurdering, at der er behov for yderligere tilsyn på virksomheden, hvilket er anmeldt til at ske den 28. september 2023.

 

- Arbejdstilsynet er ressortansvarlig for regler om anvendelse af CE-mærkede maskiner (fx kassevaskere, som i den konkrete sag), mens Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet er ressortmyndighed for regler om indretning af CE-mærkede maskiner og dermed, hvorvidt en maskine indretningsmæssigt opfylder kravene i EU’s maskindirektiv.

Danish Crown har ikke haft besøg af Arbejdstilsynet til forebyggende grundtilsyn i 11 år, da de er en af de virksomheder, der har et arbejdsmiljøcertifikat.

I stedet har slagterikoncernen fået besøg fra det private certificeringsselskab DNV og kun fået Arbejdstilsynet ind på fabrikkerne ved ulykker eller andre konkrete tilfælde.

quote

Der er en risiko for, at et privat firma kan være tilbageholdende med kritik, fordi man kan miste en kunde, hvis man er for krakilsk

Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører, SF

Udvalgsformand klar til at kigge på ordning

Formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg, Bjarne Laustsen (S), ser Arbejdstilsynet som den overordnede myndighed, og han er parat til at diskutere, om færre tilsynsopgaver skal udliciteres.

- Når man går på arbejde, så skal man have et trygt arbejde, og man skal selvfølgelig slet ikke miste livet, som det der skete i Blans. Derfor skal vi kigge på, om Arbejdstilsynet kan overtage nogle af de opgaver, der er udliciteret til de private, siger han.

Bjarne Laustsen (S) er formand for beskæftigelsesudvalget og er parat til at kigge, om Arbejdstilsynet skal varetage flere opgaver.
Bjarne Laustsen (S) er formand for beskæftigelsesudvalget og er parat til at kigge på, om Arbejdstilsynet skal varetage flere opgaver.
Foto: TV 2 Dokumentar

Sidste år skete der 43 dødsulykker på arbejdspladser i hele landet. 

Beskæftigelsesminister: - En certificering skal ikke ses som en fribillet

I et skriftligt svar til TV SYD skriver beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S):

- Det er tragisk, hver gang en person mister livet i en arbejdsulykke. Det skal være sikkert at gå på arbejde.

 

- Jeg vil gerne afvise, at en arbejdsmiljøcertificering skal ses som en fribillet. Arbejdstilsynet fører fortsat tilsyn på baggrund af klager, anmeldte ulykker, erhvervssygdomme eller presseomtale. Ift. den omtalte virksomhed har Arbejdstilsynet været på tilsyn flere gange og givet en række strakspåbud.

 

- Så vidt jeg kan forstå, så er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på vej med en opfølgende rapport om effekterne af certificering. Den vil jeg naturligvis dykke ned i.

For at komme problemerne med arbejdsmiljøet på arbejdspladserne til livs indgik samtlige folketingspartier i marts en arbejdsmiljøaftale, der blandt andet skal fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen med lidt mere end 450 millioner kroner fordelt mellem i 2023 og 2026.

Aftalen melder dog ikke om ændringer på ordningen om arbejdsmiljøcertifikater.

Næstformand for Folketingets beskæftigelsesudvalg, Christoffer Aagaard Melson (V), mener der sker for mange ulykker på danske arbejdspladser.

Certificeringsselskabet DNV: - Vi har fulgt retningslinjerne

I et skriftligt svar til TV SYD skriver certificeringsselskabet DNV, der har lavet tilsyn hos Danish Crown i Blans:

- Vi har fulgt de retningslinjer, som gælder for certificeringsordningen. De beskriver bl.a., hvordan vi som certificeringsvirksomhed skal se på procedurer og foretager stikprøver på, hvordan procedurene omsættes til praksis. Det fremgår også af indslaget, at den konkrete sag stadig er ved at blive undersøgt, og vi mener ikke, det vil være korrekt af DNV at udtale sig offentlig om selve sagen, vores konkrete arbejde for Danish Crown eller kritiske kommentarer rettet mod forskellige aktører inklusive DNV, før vi hører konklusionerne fra dem, der foretager den konkrete undersøgelse. DNV har til gengæld med det samme gennemført en række tiltag for at være med til at gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå lignende ulykker. Som tidligere nævnt har vi i den konkrete sag valgt at suspendere certificeringen i seks måneder. Vi har også haft vores auditører samlet for at sikre, at vi har fokus på den type risici.

Modsat udvalgsformanden mener venstremanden ikke, at man kan tage stilling til, om ordningen skal sløjfes.

Han vil vente til en ekspertgruppe er kommet med deres anbefalinger til, hvordan ulykker som i Blans kan undgås.

- Det er noget, der er indført i håb om, at man kan målrette de ressourcer, vi har i vores arbejdstilsyn. Men hver gang der sker en ulykke som i Blans, så er der noget, der ikke er gået rigtig for sig, siger han.

Christoffer Aagaard Melson er næstformand for Folketingets beskæftigelsesudvalg.
Christoffer Aagaard Melson er næstformand for Folketingets beskæftigelsesudvalg.
Foto: TV 2 Dokumentar

Vil tage det op i Folketingssalen

Karina Lorentzen Dehnhardt mener, der er en fare for at eventuelle kritikpunkter stilties.

- Jeg siger ikke, det er tilfældet her. Men der er en risiko for, at et privat firma kan være tilbageholdende med kritik, fordi man kan miste en kunde, hvis man er for krakilsk, siger hun.

Danish Crown: - Der er indført sikkerhedsprocedurer efter ulykken

Danish Crown siger i dag til TV SYD, at de efter ulykken har indført sikkerhedsprocedurer på koncernens slagterier, som de mener går videre end det, der er foreskrevet i arbejdsmiljølovgivningen. Hvorvidt reglerne for tilsyn skal ændres, er et spørgsmål som Danish Crown ønsker at overlade til eksperter og myndigheder på området.

Beskæftigelsesminister, Ane Halsboe Jørgensen (S), har på trods af kritikken ikke planer om at ændre på de nuværende regler. SF´s retsordfører vil alligevel stille spørgsmålet på ny i folketingssalen.

Dødsulykker i 2022

  • I 2022 skete der 43 arbejdsulykker, som medførte døden. Det var det højeste antal siden 2008.

  • Fra 2016 til 2021 var der gennemsnitligt 33 dødsulykker om året. Stigningen i 2022 skal ses i lyset af, at flere mennesker har fået et arbejde.

  • 11 af dødsulykkerne i 2022 skete ved fastklemning. 

  • Set over de seneste 40 år er antallet af dødsulykker på arbejdsmarkedet faldet markant.

  • De fleste dødsulykker sker i landbrug, skovbrug og fiskeri, under opførelse og nedrivning af byggeri samt under godstransport.

Kilde: Arbejdstilsynet