Overblik: I disse sogne er der valg i dag

Der skal vælges nye menighedsråd i 30 sogne i Ribe og Haderslev stifter - se den komplette liste her.

I 177 af landets 1.630 sogne skal der tirsdag vælges nye medlemmer til menighedsrådene for de kommende to år. I Syd- og Sønderjylland, der dækkes af henholdsvis Ribe og Haderslev Stift, sker det i i alt 30 sogne.

I Haderslev Stift er der valg i 15 sogne, og det samme er gældende i Ribe Stift, hvor der ligeledes skal vælges i 15 sogne.

For at være valgbar til menighedsrådet, skal man bo i sognet og være medlem af folkekirken.

Ekstra chance inden 18. oktober

Hvis man ikke stiller op i dag, er ens chance for at komme i menighedsrådet dog ikke forpasset.

Paragraf 29 i cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling siger, at der senest fire uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 18. oktober, kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg.

Sogne med valg