Overblik: Så mange har søgt om tidlig pension i din kommune

Billund Kommune er i toppen over de kommuner i landet, hvor flest borgere i gennemsnit har søgt om tidlig pension. Syd- og Sønderjylland ligger en smule over landsgennemsnittet.

Et politisk flertal på Christiansborg indgik i efteråret 2020 en aftale, der giver ret til tidlig pension.

Fra den 1. august i år har borgere i landets kommuner, der lever op til aftalens krav, så kunne ansøge om tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og denne mulighed har borgerne i Billund Kommune i landsdelen benyttet sig mest af.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

I Billund Kommune har 6,5 procent af borgerne med ret til at søge udnyttet muligheden. Det gør også Billund til den kommune i landet, hvor tredjeflest har søgt om tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Modsat er Horsens den kommune i Syd- og Sønderjylland, hvor færrest berettigede har udnyttet muligheden. Her er det nemlig 3,7 procent af borgerne, der har søgt i august måned.

Til sammenligning har 4,6 procent af syd- og sønderjyderne i gennemsnit søgt om retten til tidlig pension, mens tallet på landsplan er 4,2 procent.

Hvad skal der til, for at du kan søge tidlig pension?

Beskæftigelses- og ligestillingsminister, Peter Hummelgaard, er tilfreds med tilslutningen til pensionsaftalen.

- Antallet af ansøgninger fra ordningens opstart pr. 1. august bekræfter mig i, at der har været behov for vores aftale om tidlig pension. Jeg er stolt af, at vi fandt en løsning for dem, der har haft meget lange arbejdsliv, så de kan gå fra, før de er slidt helt ned og fortsat har livskvalitet i pensionsalderen, siger beskæftigelses- og ligestillingsministeren i pressemeddelelsen.

Her kan du få et overblik over, hvor mange der i din kommune både har ret til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og hvor mange der også har ansøgt om dette.

Her kan du også få et overblik over, hvor mange der har søgt i Syd- og Sønderjylland og på landsplan.