Politisk flertal omdanner udskældt kontanthjælpsloft

Regeringen og støttepartierne har indgået en længe ventet aftale om sociale ydelser for de mest udsatte.

Et politisk flertal omdanner kontanthjælpsloftet til en indkomsttrappe, der lægger et loft over, hvor meget en borger kan få i offentlige ydelser.

Det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde om sociale ydelser, som har været længe ventet.

- Vi afskaffer kontanthjælpsloftet og indfører i stedet en indkomsttrappe. Det betyder, at der fortsat vil være en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde, og at man heller ikke kan modtage ydelser i ubegrænset omfang.

- Det betyder, at vi hjælper børnene, og at mange flere børn kan deltage i kultur- og fritidstilbud på lige fod med deres jævnaldrende kammerater, som har forældre i arbejde, siger Hummelgaard.

Sådan ser aftalen om sociale ydelser ud i hovedtræk:

Samlet set vil aftalen løfte knap 10.000 ud af 40.000 børn ud af lavindkomstgruppen i kontanthjælpssystemet ifølge Beskæftigelsesministeriet.

For Enhedslisten har det været centralt, at kontanthjælpsloftet blev afskaffet.

Aftalen koster knap en halv milliard kroner ekstra, som findes ved at afskaffe boligstøtte ved forældrekøb. Resten forhandles der om i finansloven for næste år.

Det nye system skal træde i kraft snarest muligt og senest 1. januar 2024. Indtil da forlænges det midlertidige børnetilskud.

Aftalen er indgået af de røde partier, hvilket betyder, at den risikerer at blive rullet tilbage, hvis der bliver et magtskifte.