Rejserestriktioner: Sådan er kravene, og det skal du gøre

Der indføres flyveforbud mod transport af passagerer, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19 test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet vil gælde flyvninger fra hele verden.

Fra fredag den 8. januar og indtil 17. januar skærpes rejsevejledningen for hele verden fra at have været ’orange’ (alle unødvendige rejser frarådes) til ’rød’. Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes

Der indføres flyveforbud mod transport af passagerer, der ikke kan fremvise en negativ covid-19 test taget inden for 24 timer før afgang. 

De anerkendelsesværdige formål ved indrejse indskrænkes væsentligt, således at udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt nægtes indrejse. Indskrænkningen gælder ikke for grænselandet, men der indføres testkrav.

Der gælder enkelte undtagelser fra indrejserestriktionerne, således at de følgende persongrupper fortsat tillades indrejse i Danmark:

 • Er primær omsorgsperson for mindreårige børn
 • Skal udøve samværsret med mindreårige børn
 • Er familie eller kæreste til alvorligt syge eller døende personer i Danmark
 • Er ægtefælle, kæreste, forælder m.v. til en person, der bor i Danmark
 • Skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne
 • Skal være til stede ved kommende barns fødsel
 • Skal deltage i en begravelse
 • Skal deltage i en retssag (f.eks. strafforfølgelse i Danmark)
 • Er sømand, besætningsmedlem på fly, diplomat o.l.
 • Skal levere varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark
 • Har arbejde i Danmark
 • Indrejser med henblik på godstransport

Særligt for vandrende arbejdskraft gælder:

Der vil blive indført en ny lovgivning om krav til arbejdsgivere om foranstaltning af PCR-tests af deres indrejsende arbejdskraft senest 72 timer efter indrejsetesten er foretaget. Arbejdsgivere opfordres på det kraftigste til - indtil lovgivningen er på plads - at lade ansatte PCR-teste senest 72 timer efter indrejsetesten er foretaget. Kravet til indrejsetest skærpes til 24 timer.


Særligt for testkravet i forbindelse med indrejse gælder at:

 • Kravet om test 72 timer forud for indrejse skærpes til 24 timer.
 • Der indføres krav om ugentlig test for personer med bopæl i grænselandet.
 • Der indføres krav om fremvisning af negativ test, når gods transporteres til Danmark af personer med bopæl i UK. 
 • Du skal kontakte dit rejseselskab og forsikringsselskab, hvis du har spørgsmål om, hvordan du kommer hjem.
 • Hvis udrejse ikke viser sig mulig, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet (bbb@um.dk eller +4533921112)
 • Du bør tjekke de lokale restriktioner i det land, du befinder dig i.
 • Du opfordres til at tilmelde dig Danskerlisten via danskerlisten.um.dk eller via appen Rejseklar. Danskerlisten er den hurtigste måde for Udenrigsministeriet at sende dig information om det land, du befinder dig.
 • Ændringen betyder ikke, at de danske grænser bliver lukket for danskere eller andre der bor i Danmark, der er på vej hjem fra ferie eller andet udlandsophold.

Kilder: Udenrigsministeriet og Dansk Generalkonsulat i Flensborg

Danske statsborgere kan altid rejse ind i Danmark. De pålægges ikke krav om test, da det sker med hjemmel i Udlændingeloven, som Danske statsborgere ikke er underlagt.