Rekordmange ansøgere til uddannelse

Sidste chance for at søge ind på en uddannelse under kvote 2 er netop passeret. I alt nåede 60.718 personer at søge ind på en uddannelse. Det er seks procent flere end i fjor.

Der har vel næppe nogensinde været så meget fokus på injektionssprøjter, testfaciliteter og hvide kitler, som det seneste år har budt på. Og måske det også har haft sin indvirkning på, hvilke uddannelser der har modtaget flest kvote 2-ansøgninger i år. De nyeste tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen viser, at det mest søgte studie ved fristens udløb var medicinstudiet. 

I alt har 3639 personer søgt om optagelse på medicinstudiet på tværs af landets universiteter. Det er en stigning på ni procent i ansøgere sammenlignet med sidste år på samme tidspunkt. Medicinstudiet på Syddansk-, Aalborg-, Københavns- og Aarhus Universitet optog i 2020 i alt omkring 1800 personer. Det viser tal fra UddannelsesGuiden.

Pædagoguddannelsen overhalet

Med 101 flere ansøgninger har medicinstudiet overhalet pædagoguddannelsen, som de seneste fire år har fået flest ansøgninger, når fristen fra kvote 2 ansøgninger er faldet.

Derefter følger sygeplejerske- og psykologuddannelsen med henholdsvis 3235 og 2830 ansøgere.  Finansøkonomi er den uddannelse, der har haft den største procentvise stigning i ansøgerantallet. 27 procent flere end sidste år har søgt ind på Finansøkonomi.

Hos Danske Professionshøjskoler er det især tilbagegangen eller stagnationen på pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelserne, der bekymrer.

- Vi kan konstatere, at den vigende interesse for samfundskritiske fag fortsætter, og det skal runge hele vejen ind på Christiansborgs gange. Det er et samfundsproblem, at vi risikerer, at vi ikke kan tage hånd om vores børn, ældre og syge, og det kalder på politisk handling, siger Stefan Hermann, der er formand for Danske Professionshøjskoler.

Kvote 2 er mere end karaktergennemsnit

Ansøgere gennem kvote 2 bliver vurderet ud fra en række udvælgelseskriterier, som de enkelte universiteter vælger. Kriterierne tæller typisk relevant erhvervserfaring eller kurser, højskoleophold og rejser, som sammenfattes til en motiveret ansøgning.

Ved uddannelser, som optager gennem optagelsesprøver eller -samtaler, søger man også gennem kvote 2. Derimod bliver ansøgere gennem kvote 1 udelukkende optaget på karaktergennemsnit. Antallet af ansøgninger ved kvote 2 fristen er i år rekordhøjt.

I alt har 60.718 personer søgt ind på en uddannelse inden den 15. marts. Det er en fremgang på seks procent sammenlignet med i fjor.

quote

Selvfølgelig glæder jeg mig over, at når vi står i en krise, så er der rekordmange, der søger mod en uddannelse.

Anne Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister (S)

De rekordmange ansøgere til vækker begejstring hos ministeren, der er ansvarlig for området. 

- Corona sætter stadig sit præg på de unge menneskers liv. Og selvfølgelig glæder jeg mig over, at når vi står i en krise, så er der rekordmange, der søger mod en uddannelse, siger Anne Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister (S).

Ministeren kan dog godt være en smule bekymret over baggrunden for den rekordstore ansøgerbunke.

- Jeg afventer også, at vi bliver lidt klogere på, hvad det er for nogle unge mennesker, der har søgt ind nu. For hvis det viser sig, at det er folk, der har svært ved at finde arbejde, så er det jo selvfølgelig på en træls baggrund.

Antallet af ansøgere dækker over alle, der har søgt ind, inden fristen for kvote 2 ansøgninger er udløbet. Dermed kan dem, der har søgt ind på kvote 1 allerede nu tælle med.

Fristen for kvote 1 udløber den 5. juli.

Her er de ti mest søgte uddannelser ved kvote 2