Sankthans i sol og varme - men undgå at bålet bliver til brand

Sluk selv bålet bagefter, lyder rådet til sankthansaften.

Når heksen traditionen tro skal sendes til Bloksbjerg sankthansaften, bliver det i lunt og solrigt vejr.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen tidligt torsdag morgen.

- Når vi kommer ud på eftermiddagen, bliver det ganske solrigt, og når vi når aften, vil det være med flot solskinsvejr.

- Så det bliver en rigtig flot bålaften med sol og forholdsvis svage vinde. Ved 20-tiden ligger vi nok på temperaturer omkring de 20 grader.

quote

Man skal sørge for selv at slukke bålet, for der kommer ikke vand til at slukke det

Klaus Larsen, vagtchef, DMI

Sluk selv bålet

I år er der ikke udsigt til afbrændingsforbud. Men nogle år har det været så tørt, at store dele af landet har været omfattet af forbud mod at tænde bål. Det skete blandt andet i 2018.

Man skal dog sørge for vand til at slukke bålet med, for man kan ikke regne med hjælp fra naturens side.

- Det holder tørt hele natten med klart vejr. Vi skal et godt stykke op ad fredag, før der kan komme lidt vand.  Så man skal sørge for selv at slukke bålet, for der kommer ikke vand til at slukke det, siger Klaus Larsen fra DMI.

Undgå at sankthansbålet bliver til brand

  • Hold sikker afstand. Bålet skal placeres 30 meter fra bygninger med hårdt tag, 60 meter fra letantændelige markafgrøder og 200 meter fra letantændeligt tag, nåletræer og andet letantændelig vegetation samt fra opbevaring af brandfarlige eller eksplosive stoffer.
  • Brug kun tørt og rent træ. Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i bålet.
  • Brug aldrig brandfarlige væsker som benzin eller tændvæske, når bålet skal tændes.
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket. Hæld gerne vand på.
  • Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden af bålet.
  • Vær særligt opmærksom, hvis der er børn og dyr i nærheden af bålet.
  • Er det meget tørt, eller blæser det kraftigt, så lad være med at tænde bålet.
  • Tjek altid, om der er indført afbrændingsforbud i dit lokalområde.
  • Ring 112 ved brand, som du ikke selv kan slukke.


(Kilder: Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber)

Travl aften for brandvæsen

Beredskabsstyrelsen råder til, at man dropper brandfarlige væsker og sørger for at have rigeligt med vand i nærheden.

Mens sankthansaften for mange er lig med bålhygge og sang, er det for brandvæsenet ofte forbundet med travlhed.

Det rykker nemlig ud til mere end dobbelt så mange 112-udkald sanktionsaften som på en normal aften.