Seks kommuner skal stå skoleret for Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har bedt seks kommuner i Sydjylland om en udtalelse vedrørende deres brug af konsulenter for at finde besparelser inden for det sociale område.

Seks kommuner i Sydjylland skal forklare sig over for Ankestyrelsen, da de anvender eller overvejer at anvende konsulenter til at finde besparelser på det sociale område - for eksempel støttetilbud til udsatte mennesker - og det kan være i strid med serviceloven, oplyser Ankestyrelsen i en pressemeddelelse.

Men metoden, som i flere tilfælde involverer resultatløn, kan være i strid med serviceloven, skriver Ritzau.

Det drejer sig om Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia, Kolding og Billund kommuner i Sydjylland. I alt er 26 kommuner blevet bedt om en udtalelse vedrørende deres anvendelse af konsulenter inden for det sociale område.

Derfor har Ankestyrelsen bedt kommunerne om en udtalelse for at få klarhed over lovligheden af aftalerne. Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der skal rejses tilsynssager.

Det er Social- og Indenrigsministeriet, som har kontaktet Ankestyrelsen for at få vurderet lovligheden af aftalerne.

Kommunerne skal blandt andet redegøre for: 

 • Hvilke opgaver konsulentfirmaet er blevet bedt om at varetage.
   
 • Hvordan konsulentfirmaet har arbejdet med konkrete borgersager for at kunne komme med anbefalinger i forhold til bl.a. kvalitet og effektivisering.
   
 • Antallet af sager, hvor en borgers allerede bevilgede hjælp/støtte/tilbud mv. efter servicelovens regler er blevet ændret efter konsulentfirmaets gennemgang. 
   
 • Hvorvidt kommunen efterfølgende har konstateret, at der er truffet urigtige afgørelser efter konsulentfirmaets gennemgang af de enkelte sager, herunder hvorvidt kommunen i så fald har rettet op på fejlene i disse afgørelser.
   
 •  Hvilket beløb kommunen ved kontraktens indgåelse budgetterede med at betale til konsulentfirmaet, og hvilket beløb kommunen har betalt til konsulentfirmaet på nuværende tidspunkt.
   
 • Hvorvidt der er indgået aftale med konsulentfirmaet om betaling efter ”no cure no pay”-princippet, hvor aflønningen er en del af de besparelser konsulenterne finder. 

Disse 26 kommuner har modtaget en høring fra Ankestyrelsen: