SF'er: Problematisk at proppe indsatte ind i kondirum og besøgsværelser

Hvis der ikke bliver gjort noget, vil de danske fængsler være overfyldte mindst til og med 2022, viser svar fra justitsminister.

Kriminalforsorgen vurderer i et folketingssvar, at fængslerne vil være overfyldte som minimum til og med 2022.

Det skriver Kriminalforsorgen som del af et folketingssvar fra justitsministeren til SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

- Kriminalforsorgen står i øjeblikket i en udfordrende situation, som blandt andet skyldes en stor mangel på fængselspladser. Det er en situation, jeg ser på med stor alvor, skriver justitsminister Nick Hækkerup (Socialdemokratiet) i svaret.

Hårdere straffe og mangel på fængselsbetjente

Fængslerne har lidt under markante kapacitetsproblemer længe. Hårdere straffe, bandekonflikt og flere ressourcer til politiet de sidste mange år er ikke blevet mødt med en modsvarende udvidelse af fængslerne.

Samtidig har de svært ved at tiltrække mandskab, og bemandingen i fængslerne - målt per indsat - er faldet mærkbart.

- Der er fængsler, hvor bemandingen er tæt på halveret - blandt andet i Renbæk Fængsel ved Skærbæk i Tønder Kommune. Og det sker samtidigt med, at der er blevet flere indsatte. Vi propper indsatte ind i kondirum, besøgsrum og alle mulige andre steder. Det er problematisk, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, der er valgt i Kolding, til TV SYD.

I svaret fra Kriminalforsorgen fremgår det, at man forventer en belægning i fængslerne på 4.387 i 2021 og 4.588 i 2022.

Det svarer til en kapacitetsudnyttelse på henholdsvis 105,4 og 107,9 procent. Altså at der skal være 5,4 og 7,9 procent flere indsatte i fængslerne, end der reelt er plads til.

- Det er en katastrofe. Da jeg sad som retsordfører i 2015, der talte vi en maksimal belægning på 94 procent for at kunne håndtere, at der lige pludselig skete noget uforudset, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Hun vil have de udfordrede fængsler på den kommende finanslov.

- Jeg har det seneste år sagt, at ministeren bør indkalde til forhandlinger, og det, håber jeg, sker senest ved finanslovforhandlingerne for 2022, men så der sker tidligst noget fra årsskiftet, når finansloven er vedtaget.

SF's retsordfører oplyser, at hun forventer, at der afsættes flere penge til fængslerne ved den kommende finanslov.

Værst for de åbne fængsler

Alle fængselstyper forventes overbelagt, men for de åbne fængsler er prognosen værst. Her forventes en kapacitetsudnyttelse på 109,3 procent i 2021 og hele 115,5 procent i 2022.

I de første tre måneder af 2021 var situationen bedre. Men det er kun fordi, at man ikke indkaldte til afsoning fra december 2020 til februar 2021.

Samtidigt skriver Kriminalforsorgen, at situationen kan blive mere presset. Man har nemlig ikke styr på, hvad de markante strafskærpelser for kriminalitet i forbindelse med corona vil betyde.

- Beregninger af disse effekter er fortsat under konsolidering og kan forventes at medføre en højere belægning end angivet ovenfor, skriver ministeriet.

Der skal senere i år forhandles en aftale om Kriminalforsorgen. Her venter Nick Hækkerup, at situationen med overfyldte fængsler vil blive "et centralt tema", skriver han i svaret.