Uddannelsespladser i provinsen kan sænke kvaliteten af forskning og undervisning

Et stort flertal af underviserne på landets STEM-uddannelser frygter, at udflytningsplanerne vil medføre et fald i forskning og undervisning på nuværende såvel som kommende uddannelser.

Kvaliteten af vores uddannelsessystem vil falde, og i sidste ende vil de politiske ambitioner om at flytte uddannelsespladser ud af de større danske byer skabe dårligere uddannelser.

Det skriver Ingeniørforeningen, IDA, i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen peger de på, at både eksisterende og kommende uddannelsessteder kan opleve en negativ effekt på kvaliteten af undervisningen.

Sådan svarer omkring 70 procent af de adspurgte i en undersøgelse, Ingeniørforeningen har lavet blandt 759 af deres medlemmer, der er ansat på universiteter.

De bekymringer deles af IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen.

- En sikring af kvaliteten har tydeligvis ikke været et gennemgående tema i de politiske udmeldinger. Kvalitet koster, og der er ikke sat nok penge af i aftalen, siger han i pressemeddelelsen.

Udsagn omkring regionalisering af uddannelserAndel der er enige i udsagnet.
Den vil forringe kvaliteten af undervisningen/forskningen på de eksisterende uddannelsessteder.67%
Kvaliteten af undervisningen/forskningen på de nye uddannelsessteder vil blive ringere end på de eksisterende uddannelsessteder.70%
Den vil forringe de nye studerendes trivsel på de nye uddannelsessteder, fordi det bliver meget små studiemiljøer.59%
Den vil skabe et A-hold og et B-hold af studerende, hvor de dygtigste vil få plads på uddannelsesstederne i de store byer.67%
759 IDA-medlemmer ansat på universiteterne har svaret på undersøgelsen.

Tekniske og naturvidenskabelige uddannelser vil blive hårdt ramt

Thomas Damkjær Petersen påpeger yderligere, at det fra politisk side mest har handlet om at få udflyttet så mange uddannelser som muligt, men at det ikke er gennemtænkt.

Han forudser, at især tekniske og naturvidenskabelige uddannelser vil opleve store konsekvenser.

Og det er problematisk, for erhvervslivet skriger allerede på højtuddannede med indsigt i teknologi, it og naturvidenskab.

- I stedet for at udflytte eller reducere STEM-uddannelserne, burde politikerne oprette nye STEM-uddannelser i samarbejde med erhvervsliv, kommuner og regioner og sikre, at det sker på et fagligt grundlag, hvor undervisere, forskere og studerende har en kvalitetsgaranti, siger Thomas Damkjær Petersen i pressemeddelelsen.

Et flertal i undersøgelsen mener også, at den politiske aftale kan skabe et såkaldt A- og B-hold, hvor de dygtigste studerende vil få uddannelsespladser i de store byer, og at trivslen dermed vil blive dårligere blandt de studerende på de mindre uddannelsesteder.

- Det kan jo betyde, at politikernes ønsker om geografisk udligning ender med en både faglig og menneskelig skævvridning, siger Thomas Damkjær Petersen.

*  STEM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics. På dansk dækker det over uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.