1.000 lærerstillinger skåret væk

Der er god plads på lærerværelserne, viser en opgørelse fra Danmarks Lærerforening.

Foreningen har spurgt samtlige 98 kommuner om, hvor mange lærerstillinger de har nedlagt i 2010. 69 procent af kommunerne har nedlagt stillinger, og på landsplan er der røget 1.090 lærerjob.

- Jeg har været lærer siden 1982, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen.

Han har svært ved at få øje på regeringens ambitioner om en folkeskole i verdensklasse.

Men færre lærerstillinger betyder ikke nødvendigvis dårligere undervisning til eleverne.

Lederen af regeringens rejsehold for en skole i verdensklasse, Jørgen Søndergaard, peger på, at kommuner for eksempel nedlægger små skoler for at rationalisere lærerkræfterne:

- Nedlukninger af små skoler er drevet af økonomiske hensyn, for når elevtallet er blevet så lille, at man ikke kan oprette normale klassestørrelser, så bliver det uvægerligt dyrere per elev.

To procent skåret væk

Det er cirka to procent af samtlige 60.000 lærerstillinger, der er blevet nedlagt. Samtidig viser Undervisningsministeriets fremskrivning af elevtallet i folkeskolen, at det er faldet med 1,9 procent fra skoleåret 2008/09 til 2010/11.

Men Anders Bondo Christensen afviser, at det faldende elevtal kan forklare faldet i lærerstillinger.

- Man skal jo huske på, at de her stillingsnedlæggelser især stammer fra genåbningen af budgetterne i foråret. I budgetterne var der allerede taget højde for faldende elevtal, siger Anders Bondo Christensen.

Lærerne venter flere sparerunder, når kommunerne skal overholde regeringens ambitioner om nulvækst til næste år.

De værste kommuner

Top 10 kommuner, hvor der nedlægges flest lærerstillinger i 2010:

København Kommune: 140.

Kolding Kommune: 87.

Viborg Kommune: 68.

Odense Kommune: 50.

Aalborg Kommune: 40.

Skanderborg Kommune: 31.

Kalundborg Kommune: 29.

Lolland Kommune: 29.

Hjørring Kommune: 25.

Mariagerfjord Kommune: 25.

(Kilde: Danmarks Lærerforening)