130.000 borgere i sundhedsprojekt

130.000 syddanskere fra 10 kommuner i Region Syddanmark skal deltage i nyt forsknings- og samarbejdsprojekt. Det skal sikre hjælp og rådgivning om sunde levevaner.

Målet er at undgå kroniske livsstilssygdomme. Derfor får borgerne målrettet rådgivning og hjælp til f.eks. at stoppe med at ryge, motionere mere og spise sundere.

Stigende problem

- Kroniske sygdomme er et stigende problem i Danmark, og der er behov for, at vi handler. Ikke kun af hensyn til de omkostninger, som kroniske sygdomme påfører vores sundhedssystem, men også for at gøre danskerne mere bevidste om de fordele en sund livsstil medfører, siger Bo Libergren (V), der er formand for sundheds-samordnings-udvalget.

Sundhedsprofil

På baggrund af et spørgeskema om livsstil og journaloplysninger får borgere i alderen 30-49 år i de 10 kommuner tilbud om en personlig sundhedsprofil.

Afhængig af, hvad sundhedsprofilen viser, bliver borgerne tilbudt en helbredsundersøgelse og samtale med deres egen læge, et rygestop-kursus i kommunalt regi eller vejledt til, hvordan borgeren selv kan arbejde med at ændre sine vaner.

Borgerne skal i første omgang ikke foretage sig noget. De vil automatisk modtage et spørgeskema via posten.

10 kommuner har givet tilsagn om, at de ønsker at deltage. Det drejer sig om Middelfart, Nyborg, Svendborg, Haderslev, Varde, Sønderborg, Kerteminde, Esbjerg, Aabenraa og Langeland.

Projektet er blevet til i samarbejde med de praktiserende læger, kommunerne i regionen, Syddansk Universitet og Dansk Almenmedicinsk Kvalitets Enhed.