TV der bevæger dig

17 pct. færre anmeldelser til politiet

Antallet af anmeldelser om overtrædelse af straffeloven er faldet markant i 2012. Faldet er på hele 17 pct. i begge politikredse i vores del af landet.

Borgerne har anmeldt 17 pct. færre forbrydelse til politiet i 2012.

Det tager politiinspektør Lars Bræmhøj, Esbjerg, som et udtryk for, at det er blevet mere trygt at være borger i Syd- og Sønderjylland. Faldet er sket bredt ud over et stor spekter - fra vold over tyveri og indbrud til hærværk.

Flere forklaringer

Syd- og Sønderjyllands Politi peger på flere forklaringer på faldet:

Myndighederne arbejder løbende på at blive bedre til at gøre det forebyggende arbejde så effektivt som muligt. Det gælder bredt hos kommuner, Skat og politi.

Børn og unge kriminalitet er faldet med over 40 pct. de sidste fem år. Flere er blevet klar over, at en plet på straffeattesten kan give problemer senere i livet.

Fald på 17 pct.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi har antallet at anmeldelser været let faldende fa 2008 til 2011. Fra 2011 til 2012 er faldet på over 4000 sager til 24013 - svarende til 17 pct.

Samme tendens viser sig hos Sydøstjyllands Politi i Horsens. Her er antallet af anmeldelser faldet med næsten 5000 til 27.570 sidste år.

Flere sager fører til dom

Faldet i anmeldelser har ikke betydning for, hvor mange sager politiet opklarer. I begge politikredse er antallet af anmeldelser - med fældende afgørelse (dom) - steget let de sidste fem år. I syd- og Sønderjyllands var der fem procent flere, mens succesraten hos Sydøstjyllands steg med hele 13 pct.