2000 landmænd har givet høringssvar

Landboorganisationerne i Syd- og Sønderjylland har gjort op, at op mod 2000 landmænd i landsdelen har givet høringssvar vedrørende vandplanerne. Fristen for indsigelse udløber lillejuleaften.

- Det er et meget godt billede på, at vandplanerne er noget makværk, og at folk slås for at redde den dyrkbare jord, de har, siger Mogens Dall, formand for LandboSyd og talsmand for landboorganisationerne i denne sag.

De 2000 landmænd har givet høringssvar på 860 forskellig vandløbsstrækninger.

Alle landbrugsrådgivninger melder om meget stor travlhed med at hjælpe de mange landmænd, som har haft behov for at få kortlagt og beskrevet de gener, som vandplanerne påfører den enkelte landmand.

Bl.a. de økonomiske tab, som landmændene får, når der slækkes med vedligeholdelse af vandløb og der kræves ekstra efterafgrøder, skriver landbrugsrådgivningerne i en pressemeddelelse.

Foruden de individuelle indsigelser er der i de otte landbo-organisationer udarbejdet et generelt høringssvar på 77 sider. Heri understreget, at landbruget finder vandplanerne uacceptable, og at landmændene ikke kan acceptere planens krav.

- Vores råd til ministeren er at opfylde nogle minimumskrav, som vi ser det i udlandet, og så udskyde beslutningerne om resten til det er drøftet ordentligt igennem med erhvervet, så der kan blive lavet nogle seriøse økonomiske konsekvensberegninger, siger Mogens Dall.