2000 udrykninger til skovbrande: Sådan opstår de

Et hyggeligt bål kan ende som en kæmpe skovbrand. Hvert år er der ca. 2000 udrykninger til naturbrande, og de fleste skyldes uforsigtighed. Dansk Skovforening har lavet en liste over de hyppigste årsager.

Med hjælp fra Poul Arne Madsen, direktør i Dansk Plantageforsikring, og Peter Friis Møller, seniorrådgiver i GEUS (De nationale Geologiske Undersøgelser) har de opgjort de hyppigste årsager til brande i skovene:

  • Uforsigtighed med åben ild, bål og aske med gløder.
  • Ukontrollerede (mark)afbrændinger der breder sig ind i skoven.
  • Rygning. Det er dog næppe nær så hyppig en årsag som det har været.
  • Fyrværkeri.
  • Ammunition.
  • Pyromani.
  • Ophedede køretøjer og maskiner.
  • Lynnedslag. Det er dog ret sjældent i Danmark da tordenvejr ofte ledsages af kraftig regn som hurtigt slukker ilden.
  • Måske glasskår der fungerer som brændglas.

 

I Danmark er det forbudt at tænde bål og bruge kogeapparater eller på anden måde skabe risiko for brand i skovene og på udyrkede arealer.

Tobaksrygning er forbudt i nåletræsbevoksninger og i unge løv- og nåletræskulturer samt i disses umiddelbare nærhed fra 1. marts til 31. oktober.Tobaksrygning kan helt forbydes i skoven og i særligt udsatte områder. I så fald skal forbuddet fremgå af skiltning.

 

Eksempler på skovbrande i Danmark