TV der bevæger dig

3000 ejendomme truet af oversvømmelse

Næsten 3000 ejendomme i vores del af landet er truet af oversvømmelser. Ejendommene repræsenterer en værdi på næsten 15 milliarder kroner.

Havnen i Aabenraa lørdag - højvande

Værst ser det ud i Vejle, hvor 1000 ejendomme er i risikozonen - i Juelsminde drejer det sig om 932 - i Fredericia 403 ejendomme og i Aabenraa er 515 ejendomme truet af oversvømmelse.

Sluser, betonmure og huse med indbyggede plader, der holder vandet ude.

Investeringer af den slags er nødvendige i 10 danske byer, der er udpeget som truet af oversvømmelse af Kystdirektoratet og Naturstyrelsen.

Kystdirektoratet og Naturstyrelsen advarer om, at hvis man ikke handler på truslen i byerne, er godt 23.000 ejendomme og ejendomsværdier for næsten 84 milliarder kroner i farezonen.

Baggrunden for at udpege de 10 steder er de seneste års hyppigere og voldsommere oversvømmelser i hele Centraleuropa. Det har fået EU til at beslutte, at alle EU-lande skal kortlægge risikoområder.

Risikoen for byerne er vurderet ud fra faren for oversvømmelse i dag, men den vil stige yderligere i fremtiden i takt med klimaændringerne, som forventes at føre til både forhøjet vandstand og hyppigere stormfloder.