333 folkeskoler er nedlagt

Siden 2009 er 333 folkeskoler blevet nedlagt. Det betyder urimelige transporttider for elever fra landsbyer.

Politiken bringer mandag tal fra Undervisningsministeriet, som viser, at 333 folkeskoler er lukket eller sammenlagt med andre skoler. 103 er lukket helt, mens 230 er lagt sammen med andre. Tallene viser samtidig, at der i samme periode er opstået 103 'store' folkeskoler.

Nedlæggelsen af de mange skoler betyder, at mange elever har fået langt til skole.

- Vi har landdistrikter, hvor det kommer til at betyde meget transporttid for eleverne, mener formand Mette With Hagensen fra Skole og Forældre. Hvis børn skal køre bus i en time hver vej, fordi den lille lokale skole er blevet nedlagt, giver det ikke mening. Når det er sagt, er det vigtigste, at en skolelukning eller sammenlægning giver mening lokalt, siger hun til Politiken.

Rammer familier hårdt

Jane Findahl, Fredericia (SF), der er formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, erkender, at en af konsekvenserne af skolelukninger er længere transporttid.

- Det mærker nogle familier hårdt. I nogle kommuner formår man at lave skolebusordninger, hvor det er positivt for børnene at have den tur sammen. Men hvis kommunerne ikke organiserer bustransport, er det et stort problem, siger hun til Politiken.

Eksperter kalder udviklingen »meget markant«. Bl. a. professor Per Fibæk Laursen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet:

- Det er en temmelig stor procentdel af folkeskolerne, der er nedlagt på relativt få år, siger han til Politiken med henvisning til, at der i 2007, da kommunalreformen skar landets kommuner ned fra 271 til 98, var knap 1.600 folkeskoler i Danmark. I 2012 var der 1.314.

Politikens historie om skolelukninger