TV der bevæger dig

500 nye sommerhuse på vej - turisterne strømmer til kysterne

Mere end 500 nye sommerhusgrunde på vej til Syd- og Sønderjylland. Turisterne strømmer til landsdelen i rekordtal. Samtidig holder flere og flere danskere ferie herhjemme.

00:32

Alex Lassen fra udlejningsbureauet Novasol ser frem til, at der kommer knap 200 flere sommerhuse i Juelsminde-området. Video: Tais Tullin, TV SYD

I højsæsonen er det umuligt at opdrive et ledigt sommerhus i Juelsminde. Alle udlejningshuse er lejet ud til turister, der nyder ferien på Juelsminde-halvøen. Siden 2010 er antallet af overnatninger i sommerhus i området steget markant. Mens der i 2010 var ca. 125.000 overnatninger i sommerhusene, var tallet steget med 40 procent til 176.000 i 2018, viser tal fra Ferieudlejernes Brancheforening.

Med udsigt til knap 200 flere sommerhuse i området ved Juelsminde, er der en chance for, at sommerhusudlejerne nemmere kan imødekomme efterspørgslen.

- For os som udlejningsvirksomhed er det jo skønt, hvis vi kan få flere sommerhuse til udlejning, siger Alex Lassen fra ferieudlejeren Novasol, der årligt står for udlejningen af ca. 200 sommerhuse i Juelsminde-området.

Om få år vil der blive føjet yderligere 194 sommerhuse til de eksisterende 1.800, og det vil i hans optik være muligt at leje hele molevitten ud i højsæsonen, hvis de nye ejere er villige til det.

- Ja, helt sikkert i sommerferieperioden ville vi sagtens kunne leje de fleste ud, siger han.

Der er kun ét ledigt sommerhus tilbage i Juelsminde-området, fortæller Alex Lassen fra udlejningsbureauet Novasol. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Udlejning steget voldsomt: Påskeudlejningen af feriehuse i Danmark satte ny rekord i år. Udlejningen steg med knap 14 procent fra 2018 til i år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I forbindelse med påsken i år blev der sat ny udlejningsrekord på 2,5 mio. overnatninger, mens den hidtidige rekord lød på 2,2 mio. overnatninger i 2018 for marts og april måned tilsammen.

Tal fra Danmarks Statistik viser samidig, at udlejningen af feriehuse i Syd- og Sønderjylland er steget med 20 procent de seneste fem år. I 2014 var der 172.326 udlejede uger i feriehuse, mens tallet var steget til 207.285 i 2018.

Danskere holder i stigende grad ferie i Danmark: Danskerne har for alvor taget hjemlandet til sig, når de planlægger ferie. En undersøgelse viser, at seks ud af ti vælger at blive inden for landets grænser i deres ferie. Især børnefamilier bliver hjemme i større antal. I 2017 var Danmark destinationen for 56 procent, mens det tal var steget til 65 procent sidste år. Undersøgelsen er foretaget blandt 2.009 danskere og bestilt af Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDanmark.

Udlejningen af feriehuse i Syd- og Sønderjylland for danskernes vedkommende er steget fra 24.541 til 28.880 - en stigning på knap 18 procent.

507 flere sommerhuse på vej i Syd- og Sønderjylland: Et bredt politisk flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enedes i 2016 om at tillade udstykningen af 2.178 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen for at øge turismen.

I Syd- og Sønderjylland betyder det, at i alt 507 nye sommerhusgrunde bliver udstykket i de kommende år. Det sker i Hedensted (194), Sønderborg (190), Varde (99) og Aabenraa (24) kommuner.

I dette område ved Pøt Strandby ved Juelsminde vil der i løbet af få år blive opført 100 nye sommerhuse.

Turismen får et løft

Der er i forvejen 1.800 sommerhuse i Hedensted Kommune, og ud af dem er ca. 370 udlejet, viser tal fra Ferieudlejernes Brancheforening.

Muligheden for at udstykke yderligere 194 sommerhusgrunde i Hedensted Kommune falder i god jord hos formanden for teknisk udvalg, Lene Tingleff (Venstre). Hun ser det som en god mulighed for at tage imod endnu flere turister de kommende år.

- Vi tror på, at det kan give vores turisme et løft, og det er en vigtig del af vores erhvervsliv, siger hun til TV SYD.

De knap 200 nye sommerhusgrunde fordeler sig på to arealer på hver 14 hektar - et ved Pøt Strandby og et ved Juelsminde. Med hver ca. 100 grunde hvert sted.

Kommunen forventer, at byggemodningen kan gå i gang ved årsskiftet 2020-21. Arealerne ejes i dag ejes af seks private borgere.

Udlejningen af feriehuse i Syd- og Sønderjylland de seneste fem år

  • 2014: 172.326
  • 2015: 185.674
  • 2016: 195.452
  • 2017: 205.089
  • 2018: 207.285

(Kilde: Danmarks Statistik)

Når husene står færdige en dag, er der ingen garanti for, at de fleste vil kunne lejes ud. Men udvalgsformanden håber, at det i vid udstrækning sker.

- Vi håber da, at mange af dem kommer til udlejning, og det ved vi, mange gør. Men i sidste ende er det jo ikke os, der bestemmer det, siger Lene Tingleff.

Der er åbnet for yderligere en ansøgningsrunde, hvor de danske kystkommunerne senest i december kan søge om at udstykke endnu flere sommerhusgrunde. Her har Hedensted dog valgt ikke at deltage.

-  Vi har søgt et pænt stort antal i første omgang, og det tror vi, er tilstrækkeligt, siger Lene Tingleff.

 

Mest sete på tvsyd.dk