6000 kommunale stillinger nedlægges

Det skal nedlægges omkring 6000 stillinger i kommunerne, for at de kan indfri en samlet besparelse på fem milliarder kroner på driften.

Det skønner Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) på baggrund af et dugfrisk regnestykke over samtlige 98 kommuners budgetter, som de fredag har afleveret til regeringen.

Trøjborg skød lavt

Forleden forudså formanden for Kommunernes Landsforening, borgmester Jan Trøjborg (S), Horsens, at omkring 5000 stillinger bliver nedlagt som følge af kommunernes besparelser. Det var dog inden de sidste kommunen havde meldt ud. F.eks. indgik byrådet i Haderslev torsdag forlig om besparelser på 120 mio., som betyder 400 færre ansatte (se andetsteds).

Sparer en milliard mere

Men AOA's seneste og endelige sammentælling viser, at den samlede besparelse på driftsbudgetterne løber op i en milliard kroner mere end skønnet i august. Deraf nu også det højere skøn for, hvor mange stillinger der skal nedlægges, oplyser konsulent i OAO, Peter Brøgger Jensen.

Kender ikke tal

- Det vil først i løbet af nogle måneder blive endelig afklaret, hvor mange stillinger der skal nedlægges. Da vil det også først stå klart, hvor mange der nedlægges ved naturlig afgang, og hvor mange kommunalt ansatte som bliver fyret, siger Peter Brøgger Jensen.

Kommunernes Landsforening har ikke selv lavet en lignende, dugfrisk opgørelse.

Historisk store

Bupl, HK og FOA kalder i en fælles udtalelse nedskæringerne for "historisk store" og erklærer sig bekymret.

OAO's opgørelse viser, at ingen serviceområder går fri af besparelserne, og de kommunalt ansattes organisationer erklærer sig også bekymret.

Rammer også administration

Det er ikke bare hjemmehjælpere, pædagoger og skolelærere, som får sparekniven. Der bliver også tyndet ud i administrativt ansatte HK'ere.

Og på ledelsesniveau melder også Djøf og AC, der organiserer akademikere og topchefer, om fyringer.