Aalborg skal styre saltning af sydjyske veje

Vintervagtcentral i Aalborg holder øje med udviklingen i vejret og temperaturen ved vejene, så de kan sende vognmænd ud med saltspredere og sneplove, når behovet opstår.

Vejdirektoratet er parat til at tage kampen op med sne og frost på de danske statsveje. Det foregår fra en døgnbemandet vintervagtcentral i Aalborg.

Før var der seks vintervagtcentraler fordelt over landet, men de er nu samlet til én central, der tager sig af hele landet.

De første saltspredere har allerede været i aktion.

Vejdirektoratets vintertjeneste arbejder med begrebet normalvinter, der som udgangspunkt er et gennemsnit af de seneste 10 vintre.

I en normalvinter vil der være cirka 100 landsdækkende saltninger, 170 timers snerydning pr. 100 km og et samlet saltforbrug på 55.000 tons.

Vinteren 2009/10 slog dog stort set alle rekorder med 138 landsdækkende saltninger.

Vejdirektoratet brugte 440 timer på snerydning pr. 100 km vej og godt 100.000 tons salt.

På hjemmesiderne www.trafikken.dk og www.vintertrafik.dk er det muligt at følge med i den aktuelle situation på statsvejnettet.