TV der bevæger dig

Adoptivbørn og deres forældre svigtes

Hvert år kommer 600 adoptivbørn til Danmark - mange har oplevet svigt og har problemer.

06:15

Mange adoptiv-børn har oplevet svigt i begyndelsen af deres liv - det kan give problemer senere.

1 af 2

Men et adoptivbarn med psykiske problemer skal ikke regne med at få hjælp fra det offentlige.

Heller ikke, selvom vi i Danmark har forpligtiget os til det.

Det er en samfundsøkonomisk problem, som hvert år koster skatteyderne mio af kroner - og har voldsomme menneskelige konsekvenser for adoptivfamilierne.

Ender barnets problemer med at blive så store, at det skal anbringes på en psyko-social døgninstitution, er det dyrt: I gennemsnit koster det 3.500 kr. i døgnet.

Region Midt Vest og Syd bruger til sammen næsten 10 mio. kr. årligt på anbragte adopterede.

En PAS-ordning er en mulig hjælp for adoptivforældrene. PAS står for post adoption service - oversat betyder det hjælp efter adotionen.

Visse adoptiv-forældre er blevet tilbudt ordningen som et forsøg.

Men om tilbuddet vil blive udvidet til at gælde alle forældre, vil justitsministeren ikke udtale sig om, førend forsøget er evalueret i efteråret.