Aftale: Politikadetterne kan komme i gang med grænsekontrol

Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen har indgået en aftale om politikadetternes arbejdsforhold. Fra 1. oktober står de klar ved grænsen.

53 politikadetter har været ramt af blokade, siden de blev færdige med deres uddannelse den 1. september 2017. Derfor har de ikke kunne gå i gang med deres arbejde, der blandt andet indebærer kontrol ved den dansk-tyske grænse.

Men nu er der altså indgået aftale, så kadetterne vil være at finde ved grænsen fra den 1. oktober.

- Det er glædeligt, at kadetterne nu kan komme i arbejde. Vi har sikret, at de får lov til at strejke som alle andre overenskomstansatte, og samtidig tager vi selvfølgelig ansvar for landets sikkerhed i en konfliktsituation, siger formand Claus Oxfeldt til Politiforbundets hjemmeside.

quote

Det er glædeligt, at kadetterne nu kan komme i arbejde. Det har været en langstrakt og hård forhandling, der nu er endt godt.

Claus Oxfeldt, formand, Politiforbundet

Den store knast i forhandlingerne gennem 10 måneder har blandt andet været om, hvorvidt kadetterne måtte strejke eller ej. Overenskomsten for kadetterne sikrer dem også højere løn- og pensionsvilkår end først antaget samt ret til at blive optaget på politiets basisuddannelse.

- Jeg vil også gerne sige tak til alle kadetterne for at have holdt ud og for, at de har stået sammen med os for at sikre gode og fornuftige arbejdsvilkår. Det har været en langstrakt og hård forhandling, der nu er endt godt, siger Claus Oxfeldt. 

Kadetterne ansættes under samme arbejdstidsregler som polititjenestemænd.