Afviste asylansøgere "flygter" til Tyskland

Afviste asylansøgere rejser ifølge det tyske indenrigsministerium i stort tal illegalt ind i Tyskland via den dansk-tyske landegrænse

Der er ifølge det tyske indenrigsministerium sket en kraftig stigning i antallet af afviste asylansøgere, som rejser illegalt ind i Tyskland via den dansk-tyske landegrænse.

I et svar til den tyske avis Die Welt skriver indenrigsministeriet, at de stramme asylregler i bl.a. Danmark er forklaringen på den kraftige stigning.

1.455 afviste asylansøgere er indrejst ulovligt i Tyskland via landegrænsen, hedder det i svaret. Det er sket i perioden fra januar 2017 til slutningen af oktober 2017. Til sammenligning var tallet året før 996.

I alt er der via landegrænsen og søvejen registreret 2.269 illegale indrejser i perioden mod 1.674 året før - en stigning på 35 procent.

Det drejer sig især om afghanere, irakere og syrere, der har fået afslag i Danmark og de øvrige skandinaviske lande. Når de bliver opdaget af de tyske myndigheder søger de påny asyl.

Det tyske indenrigsministerium siger, at tallene er behæftet med usikkerhed - og at antallet sandsynligvis er større, idet mange først bliver afsløret langt inde i Tyskland.

Danmark har i modsætning til Tyskland stikprøvevis indrejsekontrol på landegrænsen, men der sker ikke nogen kontrol af mennesker, der rejser ud af Danmark.