TV der bevæger dig

Angrebsramte lærere går i skole igen

Forældrene jubler, skolelederne håber på det bedste og lærerne føler, at de skal overvinde et angreb.

06:55

Nu bliver klasselokalerne fyldt igen.

1 af 2

Sådan er reaktionerne på dagen, da regeringen besluttede at gribe ind i lærerkonflikten, så eleverne kan vende tilbage til skolebænken på mandag.

Skoleleder Frank Korsbro, Danmarksgades Skole i Esbjerg, har i de seneste uger måtte nøjes med at være chef for fire tjenestemænd, der har undervist en lille del af skolens elever.

- Det har været underligt at være leder af en skole næsten uden børn, men mandag bliver en god dag, når skolen igen bliver fyldt med børn og medarbejdere, siger han.

Lærerne glæder sig til at komme tilbage, selv om det sker med betænkeligheder. De kalder regeringens indgreb for et angreb, der alene imødekommer Kommunernes Landsforening.

- Jeg håber, at vi kan finde en fælles vej ud af det, så vi får engagerede og motiverede lærere igen, som kan tage ejerskab til folkeskolen. I dag kan jeg ikke se lærernes andel i indgrebet, siger lærer Thomas Nielsen, Vestervangskolen i Esbjerg.

Hos Blue Water Shipping i Esbjerg har de ansatte passet hinandens børn under konflikten. Det har sparet dem for at brænde hele deres ferie af på børnepasning.

- Det er rigtig godt, at konflikten slutter. Børnene trænger til at komme i skole; møde deres kammerater og lære noget, siger Anika Sindal, der arbejder i virksomhedens projektafdeling.

Indgrebet

Folketinget arbejder på højtryk for at omsætte regeringens indgreb til lov.

Her er hovedpunkterne:

  • Lærernes nye arbejdstidsregler ligner dem, der gælder for andre faggrupper i det offentlige. Dog kommer særlige værnsregler til at gælde for at skabe forudsigelighed i læreres arbejdsdag.
  • Lærerne har i dag en årsnorm, så de typisk arbejder mere end 37 timer om ugen mod at have flere fridage end andre. Årsnormen fastholdes, fordi deres arbejdstid i sagens natur er koncentreret i skoleårets 38 til 40 uger.
  • 60-års-reglen udfases - dog er reglen uændret for lærere, der er fyldt 57 år pr. 31. juli 2013.
  • Lærere i alderen 50 til 56 år pr. 31. juli 2013 har - når de fylder 60 år - ret til at gå ned i arbejdstid mod tilsvarende lønnedgang. Det kan de gøre i op til 175 timer om året. For lærere, der ikke er fyldt 50 år pr. 31. juli 2013, bortfalder 60-års-reglen.
  • Der gives lønkompensation for udfasning af 60-års-reglen på knap 300 millioner kroner. Kompensationen vil ikke påvirke lønstigningerne for andre offentlige medarbejdergrupper, da den holdes uden for den såkaldte reguleringsordning.
  • For den enkelte lærer betyder dette en lønstigning på 3300 til 4200 kroner årligt.
  • Der afsættes en milliard kroner i 2012 - 2020 til efteruddannelse ud over de penge, som allerede er sat af til formålet i kommunerne.
  • Lærernes Centralorganisation inviteres til at deltage i et udvalg, som skal opstille pejlemærker for, hvordan man lokalt bedst udmønter midlerne.
  • Skolelederne får fuld ledelsesret, hvilket betyder et opgør med lærernes arbejdstidsregler.
  • Indgrebet ventes hastebehandlet i folketinget, så eleverne kan vende tilbage i skole på mandag og de nye arbejdstidsregler kan træde i kraft 1. august 2014.

Indholdet af indgrebet kan hentes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Se også TV SYD Nyheder 19.30.