TV der bevæger dig

Antallet af grænsependlere falder

Færre pendler over grænsen - formentligt som følge af krisen.

Færre tyskere kører over grænsen for at arbejde i Danmark - og omvendt.

En frisk undersøgelse viser, at der er færre, der pendler over grænsen.

Hvor der i 2010 blev registreret 10.170 grænsependlere, så ligger tallet nu efter et kvalificeret skøn på baggrund af undersøgelsen på lidt over 9100, skriver Flensborg Avis.

De fire grænsenære kommuner Aabenrra, Tønder, Haderslev og Sønderborg har det største antal grænsependlere.