Auken: Det kommer til at tage lang tid at rydde op

Miljøminister Ida Auken kalder decemberstormen et stort tab for skovene. Stormen var hårdere ved skovene end oktober-stormen.

- Det er et stort tab, når store, gamle træer vælter, og det kommer til at tage meget lang tid at rydde op. Økonomisk er det også en bet. Naturstyrelsens foreløbige vurdering er, at skovbrugserhvervet har lidt tab for omkring 100 millioner kroner ved de to storme, vi har haft med få ugers mellemrum, siger miljøminister Ida Auken.

Miljøministeriets foreløbige opgørelse viser, at det samlede omfang af væltede træer i Miljøministeriets skove er mindst 290.000 m3. Dermed er tabet ved stormen Bodil større end tabet efter stormen i oktober, hvor der faldt 125.000 m3.

Den foreløbige prognose for skovene i sydjylland ser således ud:

Blåvandshuk: Ca. 15.000 m3.

Trekantsområdet: Ca. 6000 m3.

Vadehavet: Ca. 2500 m3