TV der bevæger dig

Bedre mobildækning på vej

Over seks milliarder kroner sætter teleselskaberne af henover de næste tre år for at gøre mobildækningen bedre.

Bedre mobildækning på vej i yderområderne

Det er især i yderområderne, at der har været problemer, selv om teleselskaberne er forpligtet til at dække 95 procent af befolkningen ifølge deres 2G licens, mens teleselskaber med 3G licens skal dække mindst 80 procent af befolkningen.

Til gavn for yderområder

Problemer med mobildækning er en særlig udfordring i landområder, fordi befolkningen bor mere spredt og med større afstand til mobilmaster- og antenner. Dertil kommer en række fysiske forhold, der gør det svært at opnå en fuldstændig dækning. Det kan fx skyldes bakker i landskabet, fredsskov mv.

Konkret plan for fremtiden

Efter dagens møde med kommunerne, regionerne og teleselskaberne, mener erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (F) nu, at der er taget konkrete initiativer til at forbedre forholdene.

- Derfor er jeg glad for, at alle parter bakker op om den række af initiativer, vi nu sætter i gang for at skabe bedre mobildækning. Opgaven kan kun løses ved, at både teleselskaber, kommuner og stat bidrager til at rydde barriererne af vejen, siger ministeren.

5 konkrete initiativer

- Selskaberne vil investere mellem 6-6,5 mia. kr. i udbygning af mobilnet de kommende 3 år.
- Telebranchen, KL og DR vil tage initiativ til en øget dialog mellem kommuner, regioner og teleselskaber i forhold til masteplaceringer.
- Telebranchen, KL og Erhvervsstyrelsen vil sammen bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på plads. Det kan bl.a. være i forhold til vejledning og best practice fx vedr. byggesagsbehandling, krav ved udbud af mobiltelefoni samt bedre oplysninger til forbrugerne om mobiltelefoners antenneforhold mv.
- Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med telebranchen, KL og Danske Regioner iværksætte en kortlægning over mobildækningen, så udviklingen i dækning og oplevelsen heraf kan følges.
- Erhvervsstyrelsen undersøger de tekniske, økonomiske og juridiske barrierer for øget mobildækning, som skal munde ud i en konkret handlingsplan medio 2012.