Beløn de gode hospitaler og straf de dårlige

Et belønningssystem vil gøre hospitalshygiejnen bedre, mener både en forsker og en politiker.

Region Syddanmark er den region, hvor flest patienter får bakterielle infektioner efter en tur på sygehuset, viser en ny rapport fra Sundhedsministeriet.

Det skal der laves om på, og det kræver, at man tænker i nye baner, mener Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Odense Universitetshospital.

- Der burde være en slags incitamentstruktur, hvor gode hospitalsafdelinger blev belønnet og hvor de dårlige blev straffet, siger han til TV SYD.

Halvandet år efter TV SYD afslørede dårlig rengøring, oplever danskerne stadig beskidte sygehuse. I en undersøgelse foretaget af Megafon for TV2, svarer 18 procent af patienterne, at rengøringen på sygehuset var dårlig eller meget dårlig.

Det kræver handling, mener også Liselott Blixt (DF), der er formand for folketingets sundhedsudvalg:

- Det ville være en rigtig god ide at gøre noget, der kunne opfordre ledelsen til at tage mere ansvar for situationen - eksempelvis en slags smileyordning, der fortæller, hvor god hygiejnen er på hospitalerne, siger Liselott Blixt.

Dårlig hygiejne på landets sygehuse gør hvert år omkring 60.000 patienter syge.

- Ambitionsniveauet er simpelthen ikke højt nok lige nu, men hvis hospitalsledelsen tog opgaven på sig, ville det virkelig rykke, siger Hans Jørn Kolmos.