Beredskabsstyrelsen: Vi er klar til skybrud

Beredskabsstyrelsen har forøget beredskabet, fordi der er risiko for skybrud.

Beredskabet har øget bemandingen i dag, og er dermed klar, hvis der kommer skybrud.

Skybrud påvirker både kloaksystemerne og vejene, og der kan komme problemer med forsyningen af el, vand og varme, it-tjenester og telefonnettet, meddeler Beredskabsstyrelsen.

Og hvis du har en kælder, er der risiko for, at den kan blive oversvømmet.

Beredskabet giver følgende råd:

o Luk vinduer og døre og sørg for, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller lignende.

o Tjek at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede, og grav evt. render rundt om huset.

o Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt.

o Store mængder vand gør vejene usikre. Hold ind til siden, hvis du bliver fanget i et skybrud.

Varighed: 1.40.