TV der bevæger dig

Besparelser på vej

Enighed om milliardbudgetter i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Ansatte skal løbe lidt hurtigere.

00:39

De ansatte skal løbe lidt hurtigere for at budgettet kan overholdes.

1 af 2

Budgetterne for begge regioner er nu blevet indstillet og bliver efter al sandsynlighed vedtaget uden de store politiske slagsmål. I Region Midtjylland er der tale om uddeling af 22 mia. kr. til driften af hele sygehusområdet de næste fire år.

Penge til Horsens

Horsens Sygehus modtager næsten en kvart milliard kr. til anlægsudgifter over de næste fire år. Altså udbygninger især på området for akutfunktioner. Men der skal også spares på hele området: 3 procent, som skal hentes ved effektiviseringer og rationaliseringer.

Hospice, ja men hvor?

I Region Midt er der sat knap 5 mill. kr. af på budgettet til en halv snes hospice-pladser "i regionens sydøstlige del", men der er endnu ikke taget stilling til en mere præcis placering af hospicet. Det kan altså komme til at ligge i Horsens, Brædstrup eller Skanderborg.

Mest sete på tvsyd.dk