Bilister blæser på fartgrænser ved vejarbejde

Fartkontrol på den sønderjyske motorvej ved Kliplev afslørede, at 223 bilister blæste på fartgrænser ved vejarbejde. 

Der er ved vejarbejdet nedskiltet til 70 km/t. Trods skiltningen og det igangværende vejarbejde valgte 223 bilister iat køre for stærkt på denne strækning. Ud af de 223 bilister fik 36 af dem et klip i kørekortet og tre blev frakendt førerretten betinget.

- Det er rigtig ærgerligt, at så mange bilister vælger at se stort på fartgrænserne, der har til formål at sikre os alle, når vi bevæger os rundt på vejene, siger den operative leder af færdselsafdelingen, Kenneth Benfeldt.

Særligt ved vejarbejdet, hvor vejarbejderne bevæger sig rundt på den farlige strækning, kan det undre, at så mange bilister ser stort på færdselssikkerheden.

Politiets Indsats vil fortsætte med samme styrke, indtil det lykkes at reducere antallet af trafikdræbte og tilskadekomne. Det er dokumenteret, at nedbringelse af gennemsnitshastigheden giver færre skader. .