TV der bevæger dig

Blodige vinger på vindmøller

En vindmølle slår knap 4 fugle ihjel om året. Det viser undersøgelser gennem 10 år i tysk delstat.

Den truede røde glente bliver ofte dræbt af vindmøller. (Foto: Klaus Dichmann; DOF)

Hver vindmølle på land koster hvert år i gennemsnit livet for 3,8 fugle. Tallet er det foreløbige resultat af indsamlinger, optællinger og beregninger, som miljøstyrelsen i den tyske delstat Brandenburg har foretaget gennem 10 år. Det oplyser Fugle og Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening.

Over 1 million dræbte fugle

I Brandenburg alene er der over 3.000 vindmøller, som ifølge undersøgelsen hvert år koster 12.530 fugle livet, fordelt på 130 arter. Det samlede antal fuglekollisioner mod vindmøller er dog ikke stort sammenlignet med det antal fugle, der dræbes mod luftledninger eller i trafikken. Her i Danmark regner man f.eks. med at omkring 1,1 mio. fugle hvert år dræbes i trafikken.

Rammer truede rovfugle

Men det vækker bekymring hos de tyske myndigheder, at rovfugle tilsyneladende er mest udsat for kollision med vindmøller. Det gælder ikke mindst den truede røde glente, hvor Tyskland huser over halvdelen af verdensbestanden. I Brandenburg er 52 røde glenter blevet "klippet" af vindmøller.

Farlige vindmøller

Det er ikke bare antallet, der bekymrer. 89 procent af de dødfundne røde glenter var voksne ynglefugle, så glenterne bliver ikke mere erfarne med alderen til at færdes ved vindmøller. Vindmøllerne er dermed den primære årsag til dødsfald blandt ynglende røde glenter i Tyskland.

Mest sete på tvsyd.dk