Bøndernes opstand giver gevinst

Protester fra landmænd i Sydjylland har fået miljøminister Karen Ellemann (V) til at udsætte centrale miljømål i 12 år. 

Regeringen har forlangt, at udvaskningen af kvælstof fra landbruget skal reduceres med 19.000 tons allerede i 2015. Dette mål er miljøminister Karen Ellemann (V) nu parat til at udskyde til 2027, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Gradvis indførelse

Baggrunden for beslutningen er en ny analyse fra Miljøministeriet, der har kortlagt, hvor hurtigt nabo-landene Tyskland og Holland indfører de nye, skærpede EU-miljøregler. Begge lande har valgt en gradvis indførelse af de nye regler frem mod 2027.

- Hvis vi gennemfører miljøplanerne langt hurtigere end vore nabolande, bliver konsekvensen, at blandt andet den danske svine-produktion flytter til det nordlige Tyskland, siger Karen Ellemann til avisen. Vi mister dermed produktion og arbejdspladser i Danmark, men opnår ikke den ønskede miljø-gevinst. Vores vandmiljø vil jo fortsat blive påvirket af den landbrugs-produktion, der flyttes til Nordtyskland, påpeger Karen Ellemann.

Miljøministeren vil nu anbefale, at den årlige udvaskning af kvælstof fra landbruget skal reduceres med 9000 tons inden 2015 og yderligere 10.000 tons inden 2027.

Knæfald

Udsættelsen møder hård kritik fra oppositionen på Christiansborg.
- Det er det endelige knæfald for landbruget. Regeringen opgiver at føre en grundlæggende miljøpolitik. Det er katastrofalt.

Konkurrencehensynet er kun et hensyn til et industrilandbrug, som i årevis ikke har kunnet klare sig, siger miljøordfører for De Radikale, Johs. Poulsen til Ritzau.

Miljøordfører Mette Gjerskov (S) ser ingen grund til at udsætte miljømålene.

- Vi har siden år 2000 vidst, at disse regler skulle gennemføres, men regeringen tør ikke fastholde målene, fordi det skaber utilfredshed blandt landmændene, siger hun til Jyllands-Posten.

Forfejlet debat

En betydelig del af den danske svineproduktion er de seneste år flyttet til Tyskland. Her kan landmændene tjene flere penge på grund af lavere omkostninger og mere lempelige miljø-regler.

På sidelinjen står professor i miljøret på Københavns Universitet Peter Pagh og river sig i håret. Han mener, at hele diskussionen om det samlede mål for udvaskning af kvælstof fra landbruget er forfejlet.

- Det er nonsens og i strid med direktivet at se det hele i et metaplan. Det handler om at lave vandplaner for hver enkelt sø, siger Peter Pagh til Ritzau. Det er jo ikke lige meget, hvor man hælder kvælstof ud. Det gælder om at finde ud af, hvor meget kvælstof, der må udledes i Limfjorden og så videre. Men der er ingen af vandplanerne, som lever op til kravene, tilføjer han.