Borgere i tre sydjyske kommuner har søgt penge til bredbånd

72 bredbåndsprojekter fra 21 kommuner i hele landet har søgt for i alt 150 millioner kroner. Det er næsten fire gange så mange penge, som der er i puljen i år.

I hele Danmark er der stor rift om den populære bredbåndspulje. I alt 5.700 adresser i alle fem regioner har søgt om tilskud fra bredbåndspuljen i år. Det viser Energistyrelsens opgørelse over ansøgninger til bredbåndspuljen, som offentliggøres i dag.

quote

Når jeg ser ned over Danmarkskortet og fordelingen af ansøgninger, så glæder det mig, at der er ansøgninger og lokalt engagement rundt om i hele landet.

Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister, (V)

Borgere i de tre kommuner Hedensted, Vejle og Billund har søgt penge til i alt otte bredbånds projekter. I Hedensted er der ansøgninger til fire projekter. I Vejle tre og i Billund er der ønske om støtte til et projekt. 

- Bredbåndspuljen er populær som aldrig før, og der er virkelig rift om pengene. Bredbåndspuljen løser ikke alle dækningsproblemer, men den er en fremstrakt hånd til dem, der har ondt i internettet. For at de kan få hjælp, kræver det, at de selv gør noget aktivt for at samle sig og søge om støtte. Når jeg ser ned over Danmarkskortet og fordelingen af ansøgninger, så glæder det mig, at der er ansøgninger og lokalt engagement rundt om i hele landet, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Energistyrelsen behandler nu ansøgningerne ud fra objektive kriterier om bl.a. pris og tilslutningsprocent. Alle ansøgere får en tilbagemelding i begyndelsen af november.

Evaluering af bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen blev vedtaget i februar 2016 som en del af Venstre-regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om "Vækst og udvikling i hele Danmark". Bredbåndspuljen er på i alt 200 mio. kr. og udmøntes over fire år i perioden 2016-2019.

I 2016 var der afsat 80 mio. kr. i puljen, og i 2017- 2019 er der afsat 40 mio. kr. om året. Som led i aftalen skal bredbåndspuljen evalueres efter dette års uddeling af midler.