TV der bevæger dig

Cyklister, kør ordentligt!

I hele næste uge gennemfører politiet en razzia mod cyklster. En tilsvarende razzia for et år siden afslørede talrige forseelser.

Foto: Thierry CREUX

Politiet vil især gå efter manglende lys i lygtetændingstiden, kørsel overfor rødt og kørsel på fortove og gågader.

Ved en tilsvarende razzia for e år siden blev 2.438 cyklister noteret:

160 personer for forkert eller mangelfuld lygteføring

816 personer for at køre overfor rødt/gult lys

885 personer for kørsel på fortov/gangsti.