Danish Crown køber polsk slagteri

Danish Crown har indtil nu ejet halvdelen af det polske slagteri Sokolow. Nu har koncernen overtaget det hele.

Danish Crown får nu den fulde kontrol over Sokolow, som er Polens førende producent af forædlede kødprodukter. Danish Crown betaler 1,3 mia. kr. for resten af aktierne.

Samarbejdet med den polske fabrik har givet vækst i både omsætning og indtjening.

- Vores klare mål er at fortsætte den udvikling, og her er et enstrenget ejerskab den rigtige vej at gå. På den måde kan Danish Crown koncernen i endnu højere grad få gavn af de synergier, der kan opnås mellem Sokolow og de øvrige dele af Danish Crown koncernen, siger Danish Crowns CEO Kjeld Johannesen.

Sokolow producerer pølser, pålæg og andre forædlede kødprodukter, men er også Polens største slagteri af køer, og det tredjestørste, når det gælder slagtning af svin.