Danske købmænd i oprør over grænsehandel

Stadig flere grænsehandlere køber almindelige dagligvarer. Det viser ny undersøgelse. Frygt for at planlagt ny fedtafgift betyder endnu mere handel syd for grænsen. 

Næsten hver anden - 47 procent - af de grænsehandlende har købt "fødevarer og andre dagligvarer i Tyskland det seneste halve år.

- Danskerne grænsehandler for milliarder af kroner i udlandet, og særligt de tyske butikker trækker mange danskere. Det er en folkesport at undgå de høje danske afgifter, og det forstår vi godt. Men vi forstår ikke, hvorfor politikerne hellere vil se arbejdspladser i Tyskland end i danske butikker. Den kommende afgift på fedt i fødevarer vil blot skabe endnu mere grænsehandel, siger underdirektør Claus Bøgelund Nielsen hos DSK, De Samvirkende Købmænd.

Usunde varer

DSK foreslår, at der nedsættes et udvalg bestående af de berørte ministerier og de berørte brancher til at analysere konsekvenserne af grænsehandelen, herunder omfanget, betydningen for detailhandelen og producenterne samt de nationaløkonomiske konsekvenser.

- Danskerne bliver ikke sundere af at handle i Tyskland. Når der grænsehandles, fyldes bilen til bristepunktet, og det må alt andet lige medføre et højere forbrug af de "kontroversielle" varer end, hvis forbrugerne i stedet handlede lokalt, siger Claus Bøgelund Nielsen.

Misvisende

Grænsekøbmændene  har kun hovedrysten til overs for undersøgelsen fra De Samvirkende Købmænd, skriver Flensborg Avis.
 
- Nu er det jo langt fra første gang, at vi ser De Samvirkende Købmænd stå bag undersøgelser, der er fuldstændig misvisende, siger den administrerende direktør i Fleggaard Detail, Mike Simonsen.

- Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har bidt mærke i, at undersøgelsen belyser grænsehandlen i perioden fra påske til september i år, og på denne baggrund drages der en konklusion, der dækker hele året. Det svarer til, at jeg laver en undersøgelse i december over, hvor mange der i julemåneden sælger juletræer, og derefter konkluderer, at der sælges lige så mange juletræer i sommermånederne, siger Mike Simonsen til Flensborg Avis.

Lille handel

- Med andre ord har De Samvirkende Købmænd valgt at belyse grænsehandlen i sommerferien, der er vores suveræne højsæson. Langt de fleste af vore kunder kommer her en gang om året, når de er på vej til eller fra sommerferie i Europa, fortsætter han. At det skulle være en katastrofe for Danmark, har Fleggaards administrerende direktør svært ved at se.

- Når der konkluderes, at salget af fødevarer i grænsehandlen er i eksplosiv vækst, tager undersøgelsen sjovt nok heller ikke højde for, at det er vækst fra et stort set nulpunkt til få promiller. Salget af dagligvarer udgør nemlig en meget lille del af grænsehandlen, siger Mike Simonsen til Flensborg Avis og tilføjer, at omfanget på ingen måde er stort nok til at kunne påvirke den danske detailhandel overhovedet.