De her juleting må du samle op i skoven

Det er næsten jul, og ude i skoven er der masser af gran, kogler, bær og svampe, du kan bruge hjemme i stuen, men hvad må du egentlig tage med hjem fra skoven.

Hvis ikke du har lyst til at betale prisen for mos og kogler i supermarkedet, så kan du tage et smut i skoven og fylde hatten.

Vi har været på tur i skoven med naturvejleder Trine Sørensen fra Naturstyrelsen for at blive klogere på, hvad vi må og ikke må tage med hjem fra skoven, når der skal pyntes op til jul.

Her er en hurtig guide:

Hvad er det nu, du må tage med hjem fra turen i skoven?
Hvad er det nu, du må tage med hjem fra turen i skoven?

Hvad må du tage?

 • Nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav må indsamles i begrænset omfang og kun til privat brug. Kogler må kun tages fra skovbunden.
 • I private skove må du kun færdes på veje og stier, og det er derfor kun tilladt at indsamle, hvad du kan nå derfra.
 • Du må ikke tage pyntegrønt fra pyntegrøntbevoksninger, heller ikke grønt der ligger spredt på skovbunden eller i vejsiden. Andre steder kan det være lovligt at samle enkeltgrene op – i begrænset omfang til privat brug – men altså ikke hvis de ligger i en pyntegrøntbevoksning.
 • Brænde, sanketræ og andre skovede effekter må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse.
 • Juletræer må aldrig fældes og tages med hjem uden ejerens tilladelse.

Hvor meget må du tage?

 • Loven siger ikke noget om, hvad "begrænset omfang og kun til privat brug" er.
 • Statsskovene bruger som tommelfingerregel, at man må tage, hvad man kan have i en almindelig plasticpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.
 • Den samme tommelfingerregel anvendes i de private skove.

Hvad må du skære og klippe af?

 • Der må ikke klippes eller skæres grene af nåletræer uden tilladelse, uanset om det er en privat eller en offentlig skov.
 • Du må gerne skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje, men kun i de offentlige skove.
 • Du må ikke herudover tage grene af træer og buske, eller omhugge, opgrave eller oprykke træer og buske eller anden vegetation.

Du kan finde reglerne i naturbeskyttelsesloven og i bekendtgørelsen om offentlighedens adgang til naturen.