De vil have bedre kontrol med dem i sundhedsvæsnet

Et bredt flertal i Folketinget var enige om at "det skal de selv betale".

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 3. juni 2016 at øge kontrolmulighederne med sundhedsvæsnet, og at dem, der skal kontrolleres, selv skal betale for det. 

Formålet er at styrke patientsikkerheden og sørge for et effektivt tilsyn, som kan sætte ind over for sundhedspersoner og behandlingssteder, som ikke lever op til deres ansvar.

For de læger, der kører som vagtlæger, men ikke har egen lægepraksis, fordi de typisk er hospitalslæger, betyder det, at de skal registreres som et selvstændigt behandlingssted.

Det koster ca. 4000 kroner, og mindst 13 af dem i Region Syddanmark vil ikke betale. Fredag havde Region Syddanmark modtaget 13 opsigelser.

De vagtlæger, som har egen lægepraksis, er allerede registreret som et behandlingssted.

Loven trådte i kraft i januar 2017, men det er først nu, at den rulles ud overfor vagtlægerne. Derfor skal de betale for egenkontrollen med tilbagevirkende kraft.

Kun Radikale Venstre stemte imod loven. Disse partier stemte for loven: S, DF, V, EL, LA, ALT, SF, KF.