TV der bevæger dig

Den dumme gås...

Bramgæs er blevet en alt for stor succes. Fredningen af fuglen har øget antallet så massivt at nu æder hundredetusindvis af bramgæs sig i løbet af vinteren igennem vinterhveden langs Vadehavet til stor fortrydelse for områdets landmænd.

02:30

Foto: Bardur Michaelsen

Foto: Bardur Michaelsen

Foto: Bardur Michaelsen

Foto: Bardur Michaelsen

1 af 5

Både landmænd, jægere og naturfolk er enige om, at der nu skal ske noget, og derfor har Vildtforvaltningsrådet bedt miljøminister Kirsten Brosbøl (S) om en handleplan.

Da bramgæssene er fredet må de ikke skydes, men kun lokkes eller skræmmes væk.

En løsning kunne være at give gæssene nogle statslig spisekamre ned langs vestkysten, så gæssene ikke forgriber sig på vintersæden, som de i øvrigt elsker.

En anden mulighed, er at give landmændene en økonomisk kompensation, når gæs har ædt sig igennem en mark.

Tidligere forekom bramgås kun som trækfugl i Danmark, men siden 1992 har den også været i landet som ynglefugl, og bestanden er i voldsom stigning.

Man skønner der er cirka en million bramgæs i Danmark.

Bramgåsen er græsspisende, men den har fundet ud af at vintersåsæd er særlig lækkert, og vil hellere have det som føde end græs.

Bramgåsen yngler især på Saltholm, på Bornholm og i Sønderjylland.