TV der bevæger dig

- Den værste nat

For ejere af boliger med stråtage er nytårsaften en nervepirrende aften.

Det er langt fra alle, der overholder sikkerhedsafstanden til stråtage nytårsaften. Foto: Lise Bertelsen

Raketter og bomberør er for mange med til at kaste farver og brag over det nye år. For ejere af huse med stråtag er det en risikofyldt affære.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen må man ikke affyre fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en bygning med et let antændeligt tag, som for eksempel stråtag. For raketter er afstandskravet 200 meter.

Men ifølge en beboer i et hus med stråtag bliver afstanden ikke overholdt.

- Det er den værste nat. Man må absolut være hjemme og gå ture rundt om huset, siger Lise Bertelsen fra Kolding til TV SYD. Hun bor i et 200 år gammel hus med stråtækt, og holder vanen tro nytår hjemme for at holde øje med huset.

Ifølge Lise Bertelsen, er det ikke alle, der overholder sikkerhedsafstanden til hendes 200 år gamle hjem i Bramdrup, når de fyrer fyrværkeri af nytårsaften. Foto: Lise Bertelsen

Hun tager i løbet af aftenen og natten flere ture rundt om sit hjem for at sikre sig, at der ikke ligger fyrværkeri, der kan antænde taget.

- Hvis der står folk med raketter, så går jeg hen og taler med dem, men det er nogle gange svært, når de siger, at de bare vende raketten den anden retning, siger Lise Bertelsen.

 Hos Trekantområdets Brandvæsen er man opmærksom på problemet med sikkerhedsafstanden til de letantændelige tage.

- Det er en udfordring. Vi opfordrer folk i aften til at holde afstand og passe på hinanden, siger indsatsleder Ronni Petersen til TV SYD.

Han fortæller, at det i Kolding er mindst syv år siden, at der har været brand i et stråtag nytårsaften.

Regler for sikkerhedsafstand fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside:

Overhold den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet. Den gælder både for dig og tilskuerne.

Pas også på omgivelserne. Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag. Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og anden opbevaring af let antændeligt materiale. 100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning.

Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation. Desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.

I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.

Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Lokalt kan kommunen helt forbyde brug af fyrværkeri i et område eller fastsætte særlige afstandskrav, for eksempel på grund af tørke eller i nærheden af virksomheder med en særlig risiko.