Der skal flere mus til Sønderjylland

Et nyt digitalt musekort skal få flere lodsejere, landmænd og skovejere til at søge tilskud til gavn for nogle helt specielle musearter.

I Syd- og Sønderjylland er det især den gråbrune birkemus, men også hasselmusen der trænger til hjælp.

På det nye digitale musekort kan man se, hvilke mus der er i hvert enkelt kommune, ligesom man kan se, hvilke tilskudsordninger man kan søge.

-I Danmark har vi en række meget små pattedyr, der er helt specielle i Europa, og som vi derfor skal gøre en særlig indsats for at beskytte. Og gør vi noget godt for lige netop disse arter, så gør vi noget godt for en masse andre arter, der lever i og omkring skovene, siger miljøminister Kirsten Brosbøl (A).

Tilskudspengene skal gå til f.eks. beplantning, for på den måde at sikre yngle- og levesteder til musene.

Se det digitale musekort på Miljøministeriets hjemmeside her.