Der vil gå laaang tid, inden giftgrunde er renset

Der vil gå mindst 50 år, inden alle giftgrunde er renset, siger Carl Holst. Med mindre regionerne får flere penge.

Forhandlinger mellem regionerne og regeringen er endt med, at der ikke afsættes flere penge til oprensning af giftgrunde end de 400 mio. om året, der er afsat til området i dag.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst, er regionernes talsmand på miljøområdet, og han havde bedt om flere penge - men altså uden held.

- Vi ser, at jordforureningsopgaven er særdeles omfattende både i kompleksitet, økonomi og tidshorisont. Og i den forbindelse ville ekstra midler til forsat udvikling af billigere og bedre oprensningsteknikker gøre det muligt at billiggøre indsatsen og dermed afslutte opgaven hurtigere, siger han til Ingeniøren.

Der er 30.000 giftgrunde i Danmark.