Det er alt for dyrt at gå i supermarkedet

Vores dagligvarer er alt, alt for dyre, viser en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet en rapport, der viser, at varerne er alt for dyre herhjemme.

Næsten alt kan købes billigere i f.eks. Tyskland - meget af det endda meget billigere.

Ifølge rapporten er det danske marked for detailhandel kendetegnet ved, at få store spillere sidder på det meste af markedet.

De tre største dagligvarekæder står for 89 procent af det samlede salg.
Udenlandske kæder står for 11 procent af markedet og er kun repræsenteret med discountbutikker.

Markedet er desuden kendetegnet ved mange små butikker. Det betyder højt omkostningsniveau for dagligvarebranchen, fordi mindre butikker ikke kan opnå samme stordriftsfordele som store butikker, lyder konklusionen.

Derfor mener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at en ændring af planloven, der giver mulighed for flere store butikker, vil øge produktiviteten og give billigere varer til forbrugerne.
 
I dag er de danske dagligvarepriser omkring 10 procent højere end i sammenlignelige lande, når der er korrigeret for skatter og afgifter.

Der er dog aktiv konkurrence på markedet. Butikskæderne har en moderat indtjening og kæmper om forbrugernes gunst ved blandt andet intensiv brug af kortvarige tilbud.

De mange tilbud er dog ikke entydigt godt for forbrugerne, for butikkerne sætter normalpriser relativt højt for at finansiere tilbuddene eller for at få tilbuddene til at se bedre ud.

Det er også tidskrævende for forbrugerne at finde og handle efter tilbud.

Kilde: Dagligvaremarkedet, en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.